Łatwy quiz z historii Polski.
Wskaż, który to wiek!

W łatwym quizie z historii Polski pytamy o przyporządkowanie kilku najważniejszych historycznych i działalności słynnych Polaków do wieku, w którym miały one miejsce. Zdobycie 85 proc. nie powinno być problemem!
Twój wynik:

1 / 21 Bitwa pod Grunwaldem miała miejsce w:

XII wieku
XV wieku
XVII wieku

2 / 21 Fryderyk Chopin tworzył w:

XV wieku
XIX wieku
XX wieku

3 / 21 Pierwsza wolna elekcja została przeprowadzona w Rzeczpospolitej w:

XI wieku
XIII wieku
XVI wieku

4 / 21 Które z tych dzieł powstało w XX wieku?

„W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza
„Zemsta” Aleksandra Fredry
Wszystkie

5 / 21 Bitwa pod Kircholmem i bitwa pod Kłuszynem to dwa wielkie zwycięstwa husarii, które miały miejsce:

Pod koniec XV wieku
Na początku XVII wieku
W pierwszej dekadzie XVIII wieku

6 / 21 W XX wieku:

Polska weszła do NATO
Polska weszła do Unii Europejskiej
Obie odpowiedzi są prawdziwe

7 / 21 Przyjmuje się, że liberum veto po raz pierwszy zostało użyte w:

XVII wieku
XVIII wieku
XIX wieku

8 / 21 Krzyżacy zostali sprowadzeni przez Konrada Mazowieckiego w:

X wieku
XIII wieku
XV wieku

9 / 21 Uznaje się, że rozbicie dzielnicowe Polski trwało:

od X do XV wieku
od XII do XIV wieku
Wyłącznie w XIII wieku

10 / 21 Konstytucja 3 maja została uchwalona w:

XIV wieku
XVI wieku
XVIII wieku

11 / 21 W XVII wieku miały miejsce:

Obrona Jasnej Góry przed Szwedami
Wiktoria wiedeńska
Powstanie Chmielnickiego
Wszystkie te wydarzenia

12 / 21 Insurekcja kościuszkowska miała miejsce w:

XVI wieku
XVIII wieku
XIX wieku

13 / 21 Zwycięskie powstanie wielkopolskie miało miejsce w:

XVII wieku
XIX wieku
XX wieku

14 / 21 Bitwa warszawska z bolszewikami miała miejsce w:

XVII wieku
XIX wieku
XX wieku

15 / 21 W XIX wieku miało miejsce:

Powstanie styczniowe
Powstanie listopadowe
Powstanie krakowskie
Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

16 / 21 Stefan Batory toczył wojnę z carem Iwanem Groźnym w:

XIII wieku
XIV wieku
XVI wieku

17 / 21 W wyniku rozbiorów I Rzeczpospolita zniknęła z mapy świata w:

XVIII wieku
XIX wieku
XX wieku

18 / 21 Księstwo Warszawskie istniało w:

XI wieku
XV wieku
XIX wieku

19 / 21 Bitwa o Monte Cassino z udziałem polskich żołnierzy miała miejsce w:

XV wieku
XVII wieku
XX wieku

20 / 21 Chrzest Mieszka I, nazywany Chrztem Polski miał miejsce w:

IX wieku
X wieku
XIII wieku

21 / 21 Jan Henryk Dąbrowski stworzył Legiony Polskie we Włoszech w:

XVI wieku
XVIII wieku
XX wieku