Łatwy quiz z historii Polski.
Pytamy o daty z czasów PRL

W naszym quizie pytamy o daty najważniejszych wydarzeń z historii PRL. Quiz nie jest trudny i po chwili zastanowienia każdy powinien sobie z nim poradzić.
Twój wynik:

1 / 20 Sfałszowane referendum, w którym władze pytały o zniesienie Senatu, reformę rolną i zachodnie granice Polski odbyło się w:

1946 roku
1976 roku
1986 roku

2 / 20 Przyjmuje się, że okres terroru stalinistycznego w Polsce skończył się w:

Wraz z końcem II wojny światowej w 1945 roku
Wraz ze śmiercią Józefa Stalina w 1953 roku
Wraz z objęciem władzy przez Władysława Gomułkę w 1956 roku

3 / 20 Uznawane za pierwsze w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne miały miejsce w Poznaniu w:

Czerwcu 1956 roku
Grudniu 1970 roku
Marcu 1976 roku

4 / 20 W tym roku polski Kościół obchodził „Milenium Chrztu Polski”, a władze świeckie uroczystości „Tysiąclecia Państwa Polskiego”. Mowa o:

1956 roku
1966 roku
1969 roku

5 / 20 Bolesław Bierut był wybranym przez Sejm Ustawodawczy prezydentem RP w latach:

1944-1968
1947-1952
1956-1981

6 / 20 W latach 1970-1980, dekadzie kojarzonej z dynamicznym wzrostem gospodarczym, I sekretarzem KC PZPR był:

Edward Gierek
Władysław Gomułka
Wojciech Jaruzelski

7 / 20 Porozumienia, które doprowadziły m.in. do powstania „Solidarności”, podpisano w:

Sierpniu 1970 roku
Sierpniu 1980 roku
Sierpniu 1989 roku

8 / 20 Papież Jan Paweł II odbył pierwszą pielgrzymkę do Polski w:

1966 roku na Millenium Chrztu Polski
1979 roku na dziewięćsetną rocznicę męczeńskiej śmierci św. Stanisława
1983 roku, już po zawieszeniu stanu wojennego

9 / 20 Jedynym prezydentem wybranym na mocy konstytucji PRL, która przed poprawkami nie przewidywała w ogóle takiego stanowiska, był:

Bolesław Bierut
Wojciech Jaruzelski
Lech Wałęsa

10 / 20 Narodowe Święto Odrodzenia Polski było najważniejszym świętem PRL obchodzony w rocznice uchwalenia Manifestu PKWN. W dzień tego święta oddano do użytku m.in. Trasę W-Z, MDM, Pałac Kultury i Nauki, Stadion Dziesięciolecia, czy most Łazienkowski. Święto było obchodzone:

1 maja
22 lipca
12 października

11 / 20 Innym ważnym świętem obchodzonym w PRL był Dzień Wojska Polskiego, który obchodzono w rocznice zwycięskiej bitwy pod Lenino, czyli:

9 maja
15 sierpnia
12 października

12 / 20 Stan wojenny został wprowadzony:

12 grudnia 1970 roku
13 grudnia 1981 roku
14 grudnia 1989 roku

13 / 20 Zdjęcie ze sceny Teatru Narodowego w Warszawie „Dziadów” w inscenizacji Kazimierza Dejmka było jedną z przyczyn wydarzeń

Czerwca 1956
Marca 1968
Grudnia 1970

14 / 20 Krwawe stłumienie strajków na Wybrzeżu miało miejsce w 1970 roku w:

Czerwcu
Sierpniu
Grudniu

15 / 20 PZPR powstała przez zjednoczenie PPR i PPS (a raczej wchłonięcie pozostałości tej drugiej przez tą pierwszą) w:

1943 roku
1948 roku
1966 roku

16 / 20 Wybory kontraktowe, nazywane często pierwszymi częściowo wolnymi wyborami miały miejsce:

3 maja 1989 roku
4 czerwca 1989 roku
31 sierpnia 1989 roku

17 / 20 Wojska Układu Warszawskiego, w tym wojska PRL wkroczyły do Czechosłowacji w:

1968 roku
1970 roku
1981 roku

18 / 20 Obrady okrągłego stołu miały miejscu:

W 1981 roku
Od 1983 do 1988 roku
W 1989 roku

19 / 20 Prymas Stefan Wyszyński był internowany przez władze PRL w latach:

1953-1956
1953-1983
1981-1983

20 / 20 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została uchwalona 22 lipca:

1942 roku
1952 roku
1972 roku