Trudny quiz z historii Polski w XVII wieku.
Pytamy także o 1670 rok

W naszym quizie z historii Polski pytamy o ważne wydarzenia i postacie w XVII wieku. Nie brakuje tu też pytań o 1670 rok, do którego nawiązuje popularny serial Netfliksa. Quiz nie jest prosty, a zdobycie 50 proc. puntów będzie dobrym wynikiem.
Twój wynik:

1 / 25 Co wydarzyło się w 1670 roku?

Bitwa pod Beresteczkiem
Abdykacja Jana Kazimierza Wazy
Koronacja królowej Eleonory Habsburżanki

2 / 25 Która z wymienionych konfederacji została zawiązana w XVII wieku?

Warszawska
Barska
Szczebrzeszyńska

3 / 25 Ilu królów panowało w Polsce w XVII wieku (nawet przez kilka lat z całego panowania)?

4
6
7

4 / 25 Który król rządził w Polsce w 1670 roku?

Władysław IV Waza
Michał Korybut Wiśniowiecki
August II Mocny

5 / 25 Często przyjmuje się, że po raz pierwszy liberum veto zgłosił poseł ziemi upickiej Władysław Siciński, chociaż tak naprawdę nie zerwał on obrad sejmu, a nie zgodził on się na ich przedłużenie ponad przepisowe sześć tygodni, co skutkowało rozejściem się bez uchwał. W którym roku doszło do tego wydarzenia?

1652
1666
1670

6 / 25 Po raz pierwszy klasyczne liberum veto do zerwania obrad sejmu przed jego zakończeniem wykorzystał poseł wołyński Adam Olizar w 1669 roku. W ten sposób zerwał:

Sejm koronacyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego
Sejm elekcyjny Jana III Sobieskiego
Sejm obozowy w czasie wojny z Turcją

7 / 25 Z kim Polska toczyła wojnę (nie miała podpisanego pokoju ani rozejmu) w 1670 roku?

Z Moskwą
Ze Szwecją
Z Turcja
W tym roku z żadnym z tych państw

8 / 25 Kto był wciąż królem Polski w chwili wybuchu powstania Chmielnickiego?

Władysław IV Waza
Jan Kazimierz Waza
Jeremi Wiśniowiecki

9 / 25 Jeremi Wiśniowiecki był:

Hetmanem wielkim litewskim
Hetmanem polnym koronnym
Wojewodą ruskim

10 / 25 W którym roku miała miejsce bitwa pod Kircholmem?

1605
1610
1620

11 / 25 W których latach polska załoga obsadziła, a następnie okupowała moskiewski Kreml?

1607-1611
1610-1612
1612-1619

12 / 25 Jakie państwo było głównym przeciwnikiem Rzeczypospolitej w wojnie 1626-1629?

Rosja
Szwecja
Turcja

13 / 25 Która bitwa zakończyła się zwycięstwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego nad armią moskiewską?

Bitwa pod Cecorą
Bitwa pod Kłuszynem
Bitwa pod Chocimiem

14 / 25 Po której bitwie doszło do masakry polskich jeńców często nazywanej obecnie „sarmackim Katyniem”?

Bitwa pod Cecorą
Bitwa pod Żółtymi Wodami
Bitwa pod Batohem

15 / 25 Stefan Czarniecki nie walczył w czasie:

Powstania Chmielnickiego
Potopu szwedzkiego
Bitwy pod Wiedniem

16 / 25 W których latach miał miejsce „potop szwedzki”?

1655-1660
1660-1666
1658-1669

17 / 25 Jaką funkcję pełnił Jan Zamoyski w Rzeczypospolitej?

Hetman wielki koronny
Kanclerz wielki koronny
Generalny starosta krakowski
Wszystkie wymienione

18 / 25 Który z tych królów przez swoich przeciwników miał zostać nazwany „lwem Lechistanu”?

Zygmunt III Waza
Jan III Sobieski
August II Mocny

19 / 25 Jak nazywał się słynny hetman, który zginął w bitwie pod Cecorą w 1620 roku?

Jan Karol Chodkiewicz
Stefan Czarniecki
Stanisław Żółkiewski

20 / 25 Który król Polski abdykował w 1668 roku?

Jan Kazimierz Waza
Michał Korybut Wiśniowiecki
Jan III Sobieski

21 / 25 W którym roku Rzeczpospolita straciła Smoleńsk na rzecz Moskwy?

1611
1634
1654

22 / 25 Który dowódca wszczął rokosz w 1665 roku?

Mikołaj Zebrzydowski
Jan Sobieski
Jerzy Lubomirski

23 / 25 W którym roku doszło do bitwy pod Oliwą pomiędzy flotą polską a szwedzką, jednego z nielicznych polskich zwycięstw na morzu?

1627
1632
1645

24 / 25 Jak nazywał się słynny barokowy poeta, autor m.in. polskiego eposu „Transakcja wojny chocimskiej”?

Jan Andrzej Morsztyn
Wacław Potocki
Mikołaj Rej

25 / 25 Który z tych słynnych astronomów żył i działał w XVII wieku?

Mikołaj Kopernik
Marcin Biem
Jan Heweliusz