Paszporty odporności szansą na powrót do „normalności”?

Paszporty odporności szansą na powrót do „normalności”?

Paszport
Paszport Źródło: stock.adobe.com
Pandemia COVID-19 (Coronavirus disease 2019) dotarła już do 215 krajów, obszarów lub terytoriów na świecie, paraliżując życie ich mieszkańców! Przedłużająca się kwarantanna niesie z sobą wiele negatywnych skutków zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym. Długotrwała izolacja może niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie psychiczne, potęgując frustrację, napięcie, poczucie stresu i lęku. Zdaniem ekonomistów, w związku z pandemią wywołaną przez SARS-CoV-2, światową gospodarkę czeka najgłębszy kryzys od lat 30. XX wieku.

Władze wielu państw zastanawiają się, jak zmniejszyć negatywne skutki zbliżającego się kryzysu ekonomicznego i jak w bezpieczny sposób umożliwić obywatelom powrót do codzienności sprzed pandemii, w tym do pełnej aktywności zawodowej. Duże nadzieje wiąże się obecnie z monitorowaniem odpowiedzi układu odpornościowego po kontakcie z nowym koronawirusem. W niektórych krajach rozważa się wprowadzenie tzw. paszportów odporności, które świadczyłyby o przebyciu COVID-19 i wytworzeniu przeciwciał oraz odporności.

Czym są paszporty odporności i jakie są ich zalety?

Paszporty odporności, nazywane inaczej certyfikatami immunologicznymi, miałyby potwierdzać przebycie infekcji SARS-CoV-2 i nabycie odporności na ponowne zakażenie. Taki dokument byłby podstawą do zwolnienia jego posiadacza z obostrzeń związanych z ograniczeniem kontaktów społecznych i pełniłby funkcję „przepustki” uprawniającej do powrotu do pracy. Wprowadzenie certyfikatów immunologicznych jest rozważane m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i Chile. Z krajów, których gospodarka w dużym stopniu opiera się na turystyce, płyną sygnały, że odwiedzający ich goście mogą być proszeni o okazanie zaświadczenia o statusie odporności na nowego koronawirusa. O podobnej strategii mówi się również w przypadku linii lotniczych.

Uważa się, że paszporty odporności mogłyby w pewnym stopniu pomóc w powrocie do tzw. normalności. Wiele osób mogłoby powrócić do swoich obowiązków zawodowych, co miałoby korzystny wpływ na kondycję gospodarki. W pierwszej kolejności swoją odporność powinni zbadać pracownicy placówek medycznych, którzy są szczególnie narażeni za zakażenia SARS-CoV-2, oraz osoby mające kontakt z wieloma ludźmi (np. policja, personel sklepów, pracownicy aptek).

W jaki sposób można zbadać odporność na nowego koronawirusa?

Na skutek kontaktu z nowym koronawirusem układ odpornościowy rozpoczyna walkę z patogenem. W organizmie uruchamiane są różne mechanizmy obronne, m.in. wytwarzane są przeciwciała. Podstawą wydania certyfikatu odporności byłyby badania serologiczne wykrywające specyficzne przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 klasy IgG. Do ich detekcji najczęściej stosuje się testy ELISA, przeznaczone do laboratoriów medycznych. To wiarygodne narzędzie diagnostyczne jest od lat wykorzystywane do wykrywania przeciwciał w chorobach infekcyjnych. W przypadku większości znanych zakażeń podwyższone stężenie przeciwciał klasy IgG jest związane z odpornością przeciwko patogenowi.

Przebieg infekcji SARS-CoV-2

W leczeniu ciężkich przypadków COVID-19 zaczęto z powodzeniem wykorzystywać tzw. osocze ozdrowieńców, które zawiera przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2, co również wskazuje na ich niebagatelną rolę w obronie organizmu przed nowym koronawirusem. Ponadto badanie przeciwciał skierowanych przeciwko określonemu wirusowi lub bakterii stosowane jest przy ocenie skuteczności szczepionek. Zazwyczaj wytworzeniu przeciwciał towarzyszy odporność na zakażenie danym drobnoustrojem.

Coraz więcej państw wdraża badania serologiczne swoich obywateli na szeroką skalę, widząc w tym jedyną drogę do jak najszybszego powrotu do normalnego życia, co potwierdzają również wybitni, światowi eksperci, m.in. Redaktor Naczelny „Science”, H. Holden Thorp: „Pilnie potrzebujemy testów serologicznych, które pokazują, czy ktoś miał infekcję i wyzdrowiał. Musimy być w stanie zidentyfikować osoby, które mają pewną odporność na SARS-CoV-2, ponieważ zrozumienie ich biologii może przyczynić się do pomocy światu w odzyskaniu sił” (wstęp do numeru 367(6485), z dnia 27.03.2020 r.).

Interpretacja wyników badań przeciwciał

Podsumowanie

W wielu krajach dotkniętych pandemią COVID-19 jej gospodarcze i społeczne skutki są coraz bardziej odczuwalne. Wydawanie tzw. paszportów odporności, na podstawie przeprowadzonych badań serologicznych, stwierdzających u pacjenta obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 i nabycie odporności, jest jednym z pomysłów, który przypuszczalnie może umożliwić bezpieczny stopniowy powrót do codzienności.

Kluczowe znaczenie przy wprowadzeniu paszportów odporności odgrywać będzie wybór odpowiednich testów. Aby wychodzenie z pandemii przebiegło bezpiecznie, zastosowane do oceny odporności społeczeństwa testy powinny być precyzyjne i niezawodne. Testy EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA jako jedne z pierwszych otrzymały europejski certyfikat CE-IVD oraz są pierwszym testem serologicznym na rynku amerykańskim, który otrzymał certyfikat EUA-FDA po niezależnej i rygorystycznej ocenie.

Wiarygodne testy laboratoryjne do wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 są już dostępne w całej Polsce. Więcej informacji i laboratoria wykonujące badania w kierunku przeciwciał przeciwko nowemu koronawirusowi można znaleźć na stronie www.cov-2.pl.

logo EUROIMMUN

Źródło: EUROIMMUN Polska
 

Czytaj także