Darmowe leki dla seniorów. Dziś ustawa wchodzi w życie

Darmowe leki dla seniorów. Dziś ustawa wchodzi w życie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Lekarz trzymający butelkę syropu
Lekarz trzymający butelkę syropu Źródło:Fotolia / Photographee.eu
W dniu dzisiejszym w życie wchodzi ustawa o darmowych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia. Do 1 września ma powstać lista specyfików, które zostaną dofinansowane przez państwo.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt przepisów wprowadzających bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia. „Część tych pacjentów, szczególnie cierpiących na wiele chorób, nie wykupuje wszystkich przepisanych leków z powodów finansowych. Tzw. projekt 75+ realnie odciąży domowe budżety seniorów od części wydatków na leki. Dzięki temu faktycznie zwiększy się dostępność leków, co wpłynie pozytywnie na poprawę stanu zdrowia i jakości życia tych pacjentów.” napisano w oficjalnym komunikacie resortu zdrowia.

W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy, czyli w 2017 r., na finansowanie projektu zostaną przeznaczone 564 mln zł. W kolejnych latach ta kwota ma wzrastać o ok. 15% rocznie w ciągu kolejnych 6-7 lat.

Komu będą przysługiwać darmowe leki?

Darmowe leki będą przysługiwały osobom, które ukończyły 75 lat. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL lub datę urodzenia. Do wypisywania darmowych leków będą uprawnieni lekarze POZ i pielęgniarki POZ.  Leki, które będą przysługiwały bezpłatnie osobom powyżej 75. roku życia, znajdą się na odrębnym wykazie w obwieszczeniu refundacyjnym.

Początkowo w wykazie znajdą się wyłącznie leki o odpłatności 30% i 50% oraz ryczałtowej (R), mające zastosowanie przede wszystkim w chorobach wieku podeszłego (m.in. o podłożu kardiologicznym, reumatologicznym i urologicznym). Lista leków dla seniorów będzie w przyszłości stopniowo poszerzana. W efekcie osoby w wieku 75+ dostaną bezpłatnie więcej refundowanych leków i wyrobów medycznych na receptę.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia