Wspólna konferencja Zalewskiej i oświatowej „Solidarności”

Wspólna konferencja Zalewskiej i oświatowej „Solidarności”

Dodano:   /  Zmieniono: 9
Anna Zalewska
Anna Zalewska / Źródło: Newspix.pl / FOTON
W piątek odbyła się wspólna konferencja prasowa Anny Zalewskiej minister Edukacji Narodowej oraz Ryszarda Proksy – przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. – Rozmowy o nauczycielach są zbyt ważne, dlatego powołany zostanie zespół złożony ze związków zawodowych, przedstawicieli ministerstw oraz samorządów – mówiła Anna Zalewska.

Konferencja dotyczyła propozycji działań związanych ze wzmocnieniem dialogu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli oraz ogólnopolskimi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego na temat statusu zawodowego pracowników oświaty.

Minister Edukacji Narodowej poinformowała, że w związku z przedłużającą się procedurą powołania trójstronnej komisji ds. oświaty  ma zamiar utworzyć zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty przy ministrze edukacji. – Powstanie zespołu jest konieczne, to tam trzeba rozmawiać o najważniejszych kwestiach dla nauczycieli - o jego wynagrodzeniu i awansie zawodowym – mówiła.

Zalewska podkreśliła, że każda decyzja finansowa rządu skutkuje określonymi działaniami samorządu terytorialnego. – Do tej pory nie było formalnej struktury, która pozwoliłaby podpisać zobowiązania ze strony przedstawicieli związków zawodowych, ministerstwa i samorządu oraz wymusić na każdym z nich wywiązanie się z obietnic – dodała.

Jak mówiła, do udziału w pracach zespołu zaprosiła reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego biorące udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, a także Ministra Finansów, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Minister edukacji potwierdziła potrzebę prac nad zmianą zapisu artykułu 42 Karty Nauczyciela i przydziału większej liczby godzin do dyspozycji dyrektora. Dodatkowo podkreśliła potrzebę wypracowania wspólnie z samorządami standardów pracy w placówkach oświatowych, a także wprowadzenia ustawowego wymogu opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez reprezentatywne związki zawodowe. Jednocześnie wyraziła zgodę na zajęcie się w najbliższym czasie w ramach powoływanego zespołu kwestiami wprowadzenia i ujednolicenia pensum m.in. dla pedagogów, psychologów, logopedów.

Źródło: men.gov.pl
 9

Czytaj także