Najnowsze dane GUS: Liczba Polaków wciąż spada

Najnowsze dane GUS: Liczba Polaków wciąż spada

Dodano:   /  Zmieniono: 9
Tłum ludzi, zdjęcie ilustracyjne
Tłum ludzi, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. william87
Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego stanu i struktury ludności w przekroju terytorialnym wynika, że po raz kolejny ludności Polski zmniejszyła się. Dane GUS wskazują jednak na niewielką poprawę względem poprzedniego półrocza.

Jak wskazuje raport GUS, liczba ludności Polski w pierwszym półroczu 2016 r. zmniejszyła się o ponad 10 tysięcy osób. W stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku zauważono jednak pewną poprawę. W sumie w czerwcu tego roku na terenie Polski mieszkało 38 mln 427 tysięcy osób. Zdecydowana większość Polaków mieszka w dużych miastach (23 mln 149 tysięcy), nieco mniej na wsiach (15 mln 278 tysięcy).  W raporcie Głównego Urzędu Statystycznego podkreślono, że jest to piąty rok z kolei, kiedy obserwowany jest spadek ludności. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. Od  2012 roku liczba urodzeń jest coraz mniejsza, natomiast systematycznie wzrasta liczba zgonów.

W ubiegłym roku w Polsce zmarło ponad 197 tys. osób. W stosunku do I półrocza 2015 r. liczba zgonów zmniejszyła się o ponad 6 tysięcy.  W konsekwencji przyrost naturalny był ujemny i wyniósł 11,5 tys. (współczynnik kształtował się na poziomie -0,6 promila). Nadal obserwowany jest pozytywny trend niskiego poziomu umieralności niemowląt. Zmarło 0,7 tys. dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych kształtował się na poziomie 3,9 promila i był o 0,1 pkt wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

GUS sprawdził również jak prezentuje się współczynnik feminizacji w naszym kraju. Z raportu wynika, iż niemal połowa Polaków, a dokładniej 52 proc. stanowią kobiety. Oznacza to, że średnio na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Odsetek ten jest większy w miastach (111 kobiet do 100 mężczyzn), a mniejszy na wsiach (tutaj na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet).

Z danych Głównego rzędu Statystycznego wynika, że w pierwszej połowieroku zawarto o ponad 4 tys. więcej małżeństw w porównaniu z pierwszym półroczem 2015 r. Współczynnik małżeństw wzrósł o 0,2 pkt do poziomu 3,8 promila. GUS wskazuje, że rozwiodło się ponad 32 tysiące par małżeńskich, a w przypadku kolejnych ok. 0,8 tysięcy.

Źródło: Stat.gov.pl
 9

Czytaj także