„25 i co dalej?” Trudna sytuacja dorosłych niepełnosprawnych

„25 i co dalej?” Trudna sytuacja dorosłych niepełnosprawnych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kobieta na wózku inwalidzkim
Kobieta na wózku inwalidzkim Źródło:Fotolia / Gina Sanders
25 lat i co dalej? Nowy etap w życiu, rozpoczęcie kariery zawodowej, wejście w dorosłość i podjęcie wiążących się z nią wyzwań? Nie dla wszystkich. Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 25. urodziny to nie powód do świętowania, lecz koniec bezpiecznego etapu życia.

Problem dotyczy dorosłych osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną połączoną z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową czy słuchową, ograniczeniami w komunikowaniu się, a także osób z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju. Stowarzyszenie Tęcza chcąc zwrócić uwagę na ten problem zorganizowało kampanię społeczną „25 i co dalej?”. Poprzez podjęte działania, twórcy kampanii podkreślają, że osoby nawet z najgłębszą niepełnosprawnością mają prawo do bezpiecznej przyszłości i możliwości rozwoju po zakończeniu etapu edukacji.

Wejście w dorosłość początkiem dramatu

Autorzy kampanii zwracają uwagę na fakt, iż wejście w dorosłość to dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną oraz ich rodzin zazwyczaj początek osobistego i rodzinnego dramatu. Dlaczego? W okresie edukacyjnym dzieckiem zajmują się w ciągu dnia fachowcy, specjaliści, nauczyciele. W momencie skończenia 25 lat muszą pożegnać się z ośrodkiem szkolnym, który przez wiele lat był miejscem aktywności i rozwoju. Warto również zaznaczyć, że w Polsce zdecydowanie brakuje placówek dla osób dorosłych z głęboką, sprzężoną niepełnosprawnością.

„Chcemy uświadomić społeczeństwu, jak ważne są ośrodki wsparcia”

– Poprzez naszą kampanię chcemy uświadomić społeczeństwu i osobom rządzącym, jak istotne są dzienne ośrodki oraz inne formy wsparcia, dzięki którym rodzina będzie mogła funkcjonować zawodowo. Jest ich obecnie za mało, a te, które istnieją nie w pełni zaspokajają potrzeby osób niepełnosprawnych. Powinna powstać sieć miejsc będących ośrodkami wsparcia z rozbudowaną sekcją środowiskową, która będzie wspierać dorosłych niepełnosprawnych w dalszym życiu, również po śmierci rodziców – tłumaczy prezes Stowarzyszenia Tęcza Anna Witarzewska. W ramach kampanii „25 i co dalej?” nakręcono 30-sekundowy film ukazujący w symboliczny sposób 25. urodziny młodej, niepełnosprawnej kobiety, która z lękiem wkracza w przyszłość.

Apel do premier Szydło

Powstała także petycja skierowana do premier Beaty Szydło, której celem jest zwrócenie uwagi władz na rosnące problemy dorosłych niepełnosprawnych. Można ją podpisać za pośrednictwem strony: www.25icodalej.pl. Twórcy apelu podkreślają, że konieczne jest stworzenie planu systemowego wsparcia dla tej grupy osób. W ramach wsparcia miałaby zostać zapewniona odpowiednia liczba miejsc w placówkach dziennych o charakterze edukacyjno-rehabilitacyjnym blisko miejsca zamieszkania oraz finansowanie adekwatne do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także stworzenie dostępu do usług asystenta osoby niepełnosprawnej, wsparcie wytchnieniowe dla opiekunów, czy stworzenie środowiskowych sieci wsparcia wokół rodzin. Petycja nawiązuje do art. 19 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 roku

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl