Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS. Cofnięto świadczenia na kwotę ponad 203 mln złotych

Zwolnienia lekarskie pod lupą ZUS. Cofnięto świadczenia na kwotę ponad 203 mln złotych

Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Źródło:Newspix.pl / JAN MALEC
Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował zwolnienia lekarskie wydane w ubiegłym roku. W jej wyniku wstrzymano bądź cofnięto 203,8 miliona złotych świadczeń.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W ubiegłym roku ZUS przeprowadził 569 500 tysięcy kontroli osób, którym wydano zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie wydano ponad 22 tysiące decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na łączną kwotę prawie 16,3 mln złotych.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek obniżenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy ustał tytuł ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest wówczas ograniczana do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w 2016 roku obniżono wypłaty dla 209,9 tysięcy osób o ponad 183 miliony złotych.

Kolejnym powodem ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego pracodawcy. Tego typu sytuacja ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi składek zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Świadczenie w kwocie zmniejszonej o 25 proc. wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie na łączną kwotę ponad 4,1 mln dotknęło w 2016 roku 69 tysięcy osób.

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w całym 2016 roku wyniosła 203,8 mln zł.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych