Debata o polityce migracyjnej. Szef MSWiA otworzył posiedzenie zespołu

Debata o polityce migracyjnej. Szef MSWiA otworzył posiedzenie zespołu

Posiedzenie zespołu do spraw migracji
Posiedzenie zespołu do spraw migracji / Źródło: mswia.gov.pl
Szef MSWiA Mariusz Błaszczak otwierał posiedzenie zespołu do spraw migracji, którego głównym zadaniem jest kształtowanie kierunków rozwoju polityki migracyjnej Polski.

– Na mój wniosek Rada Ministrów unieważniła dokument „Polityka migracyjna Polski”, ponieważ nie przystawał on do problemów, jakie stoją przed naszym krajem. Nie uwzględniał sytuacji kryzysu migracyjnego, jaki dotknął Europę – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA podkreślił, że istotne są dwa aspekty polityki migracyjnej – wpływ na rynek pracy i bezpieczeństwo obywateli. Ze względu na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa kwestie migracji pozostają w obszarze szczególnego zainteresowania MSWiA.

Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA, zauważył, że dokument „Polityka migracyjna Polski” nie dawał możliwości reakcji na wyzwania, jakie dały o sobie znać w roku 2015 – kryzys migracyjny oraz migracja ekonomiczna z Ukrainy.

Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju zwrócił uwagę na aspekty społeczno-ekonomiczne polityki migracyjnej i podkreślił potrzebę ścisłej współpracy zespołu do spraw migracji i zespołu do spraw społeczno-gospodarczych polityki migracyjnej, kierowanego przez MR. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił zagadnienia związane z wpływem migrantów na rynek pracy w Polsce. Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz z Anną Sochańską, zastępcą dyrektora w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ, przedstawił formy współpracy międzynarodowej w zakresie pomocy migrantom i uchodźcom, natomiast Rafał Rogala, szef Urzędu do spraw Cudzoziemców poruszył zagadnienie wzrostu długości czasu rozpatrywania wniosków o pobyt tymczasowy w urzędach wojewódzkich.

W pracach zespołu uczestniczą m. in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do zadań zespołu należy m.in. inicjowanie kierunków zmian legislacyjnych i instytucjonalnych w zakresie związanym z problematyką migracji, proponowanie kierunków działań w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce czy wymiana informacji oraz monitorowanie prac prowadzonych w UE w zakresie problematyki migracji.

 11

Czytaj także