Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych opublikowana w Dzienniku Ustaw

Sędzia, zdj. ilustracyjne
Sędzia, zdj. ilustracyjne / Źródło: Newspix.pl / .LUKASZ PLOCKI
Nowelizacja ustawy o Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w piątek 28 lipca w Dzienniku Ustaw. To jedyna z trzech ustaw reformujących sądownictwo, której nie zawetował Andrzej Duda. Wobec pozostałych - ustawy o KRS i ustawy o SN, prezydent zgłosił zamiar weta.

Według Ministerstwa Sprawiedliwości podstawowym celem ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych jest „usprawnienie działania sądów, tak aby zaczęły działać szybko, efektywnie, a wyroki wydawane przez sędziów budziły zaufanie Polaków”  . W komunikacie resortu czytamy, że „zmiany te uniezależnią sędziów od nacisków przełożonych, przywrócą bezstronność i prawdziwą niezawisłość”  .

Ustawa przewiduje między innymi:

– wprowadzenie losowego przydziału spraw poszczególnym sędziom. To wymóg, który obecnie obowiązuje tylko w postępowaniu karnym i to w bardzo ograniczonym zakresie (pozostałe sprawy przydzielają przewodniczący wydziałów). Losowy przydział spraw, zwłaszcza w II instancji, ma chronić przed nadużyciami i dawać pewność, że sprawa nie została przydzielona sędziemu umyślnie wybranemu do danego procesu.

– zapewnienie równego i sprawiedliwego obciążenia pracą sędziów oraz zagwarantowanie bezstronności stronom postępowań. Specjalny elektroniczny system wzorowany na niemieckim „zważy”  gatunkowo poszczególne sprawy i doprowadzi do sytuacji, że żaden z sędziów w Polsce nie będzie miał większego zakresu obowiązków niż jego kolega z wydziału czy sądu.

– wprowadzenie zasady niezmienności składu orzekającego. Raz wylosowany skład sądu nie powinien ulegać zmianie do zakończenia sprawy. Dziś w wielu sądach nowemu sędziemu w wydziale przydziela się sprawy już rozpoczęte przez innych sędziów – ze szkodą dla sprawności postępowania. Oczywiście ustawa przewiduje możliwości odstępstwa od tej zasady, ale są to przypadki ściśle określone, np. gdy sędzia zachoruje.

– zwiększenie kompetencji Ministra Sprawiedliwości w powoływaniu i odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów. Minister Sprawiedliwości jest prawnie zobowiązany do zapewnienia właściwego funkcjonowania sądownictwa powszechnego w wymiarze administracyjnym.

Czytaj także

 1
  • Wadliwe są wszystkie ustawy wydane po dniu 23 grudnia 2000 r. bez podpisu Marszałka Sejmu III kadencji wykonującego obowiązki Prezydenta RP w braku ustawy do art. 129 ust. 2 Konstytucji RP. Andrzej Duda nie jest Prezydentem RP.