Pracowałeś przed 1999 rokiem w firmie, którą zlikwidowano? Możesz mieć problem z wyliczeniem emerytury

Pracowałeś przed 1999 rokiem w firmie, którą zlikwidowano? Możesz mieć problem z wyliczeniem emerytury

Emerytka z portfelem w rękach
Emerytka z portfelem w rękach / Źródło: Fotolia / weyo
„System przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej jest nieskuteczny i nie zapewnia wszystkim obywatelom możliwości dotarcia do dokumentacji sprzed 1999 roku” – informuje NIK, która przeprowadziła kontrolę w zakresie przechowywania dokumentacji, która potrzebna jest do wyliczania świadczeń emerytalno-rentownych.

„Wielu obywateli, którzy pracowali przed 1999 r. w nieistniejących już dzisiaj zakładach pracy, ma problemy z udokumentowaniem zarobków na potrzeby ustalenia kapitału początkowego i wyliczenia wysokości emerytur” – podkreśla w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Głównym problemem, na jaki wskazują kontrolerzy, jest brak jednolitej bazy danych, w której zawarte byłyby informacje o miejscach, gdzie przechowywane są dokumenty zlikwidowanych przedsiębiorstw.

Dokumentacja osobowa i płacowa ze zlikwidowanych zakładów pracy w wielu przypadkach została przekazana do podmiotów zajmujących się zawodowo przechowywaniem dokumentacji. W 2004 r. na przedsiębiorców prowadzących taką działalność nałożono obowiązek jej zarejestrowania u właściwego wojewody, a od 2006 r. u marszałka województwa. Przedsiębiorców zobowiązano również m.in. do posiadania bazy organizacyjno-technicznej, przeszkolonych pracowników i przekazywania danych o przejętej dokumentacji do ZUS i do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Wszystkie firmy, które prowadziły działalność usługową polegającą na przechowywaniu dokumentacji i nie postarały się o wpis do rejestru, a także te, które taki wpis uzyskały, ale w latach następnych zostały z rejestru wykreślone np. z powodu łamania przepisów, działają dzisiaj nielegalnie. Pełna liczba takich miejsc nie jest znana, jednak z danych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przedstawionych w 2015 r. wynika, że firm prywatnych przechowujących dokumenty, które nie dopełniły obowiązku rejestracji było ok. 400, czyli dwukrotnie więcej, niż przedsiębiorców zarejestrowanych.

Czytaj także

 1
  • Po co pracowac-robj dziecj i bendziesz miecj 500 zlotyh(500+).
    Tego starczy na winko pod sklepem,a dziecj jakosj sami soba urosna.