Jubileusz Krakowskiej Adwokatury pod patronatem „Wprost”

Jubileusz Krakowskiej Adwokatury pod patronatem „Wprost”

Wymiar sprawiedliwości, zdjęcie ilustracyjne
Wymiar sprawiedliwości, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. Brian Jackson
Samorząd adwokacki w Krakowie obchodzi w tym roku Jubileusz 155 lecia swojego istnienia. W grudniu 1862 roku powołania została i wybrała swoje władze Krakowska Izba Adwokacka., która jest obecnie najstarszą, nieprzerwanie działającą Izbą Adwokacką w Polsce.

Pierwszym Prezydentem Izby wybrany został adwokat Mikołaj Zyblikiewicz, późniejszy Prezydent Krakowa i Marszałek Galicji. Obecnie Krakowska Izba zrzesza ponad dwa tysiące adwokatów i aplikantów adwokackich. Uroczyste obchody Jubileuszu odbywać się będą w dniach 6 -7 października. W ramach obchodów Jubileuszu ORA w Krakowie zaplanowała 6 października międzynarodową konferencję naukową poświęconą tajemnicy adwokackiej, a 7 października br. jubileuszową Galę w Filharmonii Krakowskiej oraz uroczysty Bal kończący obchody.

Jubileusz Krakowskiej Izby Adwokackiej to także czas szczególnego świętowania dla krakowskiego środowiska prawniczego, w którym adwokaci odgrywali i odgrywają wiodącą rolę. Na genius loci, który sprawił, iż samorząd adwokacki w Krakowie ma najdłuższa historię w Polsce i tak dynamicznie się w swojej historii rozwijał, z korzyścią dla całego środowiska adwokackiego w Polsce, zwraca uwagę Dziekan ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras. – Fenomenem miejsca jest fakt, iż krakowski samorząd adwokacki nawet w tak dramatycznych momentach historycznych jak dwie wojny światowe czy okres komunistycznej dyktatury nieprzerwanie działał i poprzez zrzeszonych w nim adwokatów służył pomocą wszystkim potrzebującym. W czasie tej długiej tradycji samorządowej dochodziło również do przenikania krakowskiego intelektualnego środowiska prawniczego, ogniskującego się na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz samorządu adwokackiego, zrzeszającego uznanych i doświadczonych praktyków prawa. W efekcie tej harmonijnej współpracy obu środowisk wielu wybitnych profesorów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego było i jest adwokatami – praktykami prawa. Teoria i praktyka prawa przenika się w Krakowie w sposób szczególny, z ogromnym pożytkiem dla myśli prawniczej w Polsce. To naprawdę powód do dumy – podkreśla adw. Paweł Gieras – Dziekan ORA w Krakowie.

Krakowskie środowisko adwokackie w czasie Jubileuszu podkreśla także rolę samorządu jako gwaranta i strażnika niezależności pracy adwokata w Polsce, szczególnie w aspekcie tajemnicy adwokackiej. – Samorząd to wartość, którą należy pielęgnować i o nią się troszczyć. Bez niezależnego samorządu adwokackiego, bez rzeczywiście gwarantowanej tajemnicy adwokackiej chroniącej interesy Klienta, bez niezależnego dziennikarza, bez niezawisłego sędziego demokracja będzie fasadowa, prawa obywatelskie staną się pustym sloganem. Musimy o tym pamiętać w każdym czasie. Stąd Jubileusz będzie także okazją do podkreślania tych nienaruszalnych wartości – puentuje Dziekan ORA w Krakowie, Paweł Gieras.

„Wprost” jest wśród patronów medialnych jubileuszu.

PROGRAM JUBILEUSZU

6 października, 2017 r.

10:00 - Konferencja pt. „Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?” (Hotel Holiday Inn w Krakowie, ul. Wielopole 4)
10:00-11:30 I panel dyskusyjny „Adwokat w postępowaniu międzynarodowym”
11:45-13:15 II panel dyskusyjny „Adwokat a dostęp do informacji niejawnych”
14:45-16:15 III panel dyskusyjny „Adwokacka tajemnica zawodowa”
19:30 - Coctail Party (Klub Adwokata, ul. Sławkowska 1)

7 października, 2017 r.

10:00 - Msza Święta w intencji Adwokatury Krakowskiej (Bazylika o. Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu, pl. Wszystkich Świętych 5)
12:00 - Gala Jubileuszowa (Filharmonia im. Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1)
20:00 - Uroczysty Bal z okazji Jubileuszu Krakowskiej Izby Adwokackiej (Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39)

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: European Association of Lawyers, Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski, Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury adw. Andrzej Zwara, The European Bars Federation, International Association of Lawyers, Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Małopolsce – Kazimierz Karasiński, Marszałek Województwa Młopolskiego Jacek Krupa, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Prezes NRA adw. Jacek Trela, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszrad Nowak, Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela.

Szczegółowy program obchodów Jubileuszów znajduje się na stronie https://adwokatura.krakow.pl/

Czytaj także

 0