NA ŻYWO: KE zdecydowała o uruchomieniu art. 7 unijnego traktatu wobec Polski

NA ŻYWO: KE zdecydowała o uruchomieniu art. 7 unijnego traktatu wobec Polski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Frans Timmermans
Frans Timmermans Źródło: Twitter
Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski art. 7 TUE. Kolegium komisarzy podjęło również decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko polskiemu rządowi do Trybunału Sprawiedliwości z tytułu naruszenia prawa UE. W swoim zaleceniu Komisja wezwała władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie trzech miesięcy.

 13:32
- Za uruchomienie art. 7 ponoszą odpowiedzialność politycy #PO. To nie jest artykuł, który uderza w PiS, ale może uderzać w Polskę - powiedziała rzecznik PiS Beata Mazurek

 13:28
Nie milkną komentarze polskich polityków w sprawie decyzji KE

 13:26
- Czy Polska nas posłucha? Poczekamy, zobaczymy. Jest jeszcze czas, by zmienić te ustawy. W styczniu spotkamy się z premierem Mateuszem Morawieckim i zobaczymy, co to spotkanie przyniesie - dodał Timmermans.
 13:24
Zapytany o to, dlaczego akurat dzisiaj KE podjęła decyzję w sprawie Polski, Timmermans powiedział, że sytuacja w ostatnim czasie się zmieniła, ponieważ parlament przyjął ustawy o SN i KRS
 13:18
- Unia Europejska nie może dobrze funkcjonować bez Polski. Jestem do pewnego stopnia zły, że nie udało się nam dojść do porozumienia w ciągu tych ostatnich dwóch lat - powiedział Timmermans.
 13:17
W sumie w opinii KE w ciągu ostatnich dwóch lat polskie władze przyjęły ponad 13 ustaw naruszających całą strukturę systemu wymiaru sprawiedliwości
 13:16
Komisja Europejska podejmuje działania, aby bronić praworządności w Europie. W wyniku reformy sądownictwa w Polsce sądy zostają podporządkowane kontroli politycznej rządzącej większości. Brak niezależności sądów rodzi poważne wątpliwości, czy prawo UE jest skutecznie stosowane – począwszy od ochrony inwestycji po wzajemne uznawanie decyzji w tak różnych dziedzinach, jak spory o przyznanie opieki nad dzieckiem czy wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania - napisano w komunikacie KE.
 13:13
- Robimy to dla polskich obywateli. Każdy członek UE ma prawo żyć w kraju praworządnym. Prawo UE musi być stosowane tak samo w każdym kraju. Musimy być pewni, że sędziowie w poszczególnych krajach przestrzegają prawa UE. KE musi podejmować działania, jeśli jest przekonana, że praworządność w państwie członkowskim jest zagrożona.
Jeśli jedno państwo nie przestrzega zasad, wówczas cierpi cała wspólnota. To prawo sprawia, że UE jest wspólnotą, prawo, które jest równe dla każdego obywatela - wyjaśnił.
Timmemans podkreślił, że jest otwarty na dialog, jednak unijny polityk przyznał również, że zarówno poprzedni, jak i obecny rząd uważają, że reformy w zaproponowanym kształcie są prawidłowe.
 13:11
- Zrobiliśmy to z naprawdę ciężkim sercem, ale polskie władze nie dały nam wyboru. Praworządność to jedna z najważniejszych zasad, jakimi powinny kierować się państwa członkowskie. To nie chodzi o Polskę, ale o całą Unię Europejską. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować zasady i nie będą potrzebne kolejne kroki - powiedział wiceszef KE.
 13:09
Jean Claude-Juncker ocenił, że jest to bardzo trudny dzień dla Polski oraz dla UE. Szef KE zaprosił premiera Morawieckiego do Brukseli, aby kontynuować naszą rozmowę rozpoczętą na Radzie Europejskiej.
 13:07
Polski rząd ma trzy miesiące na wdrożenie zaleceń Komisji Europejskiej. Timmermans powiedział, że widzi poważne zagrożenie dla praworządności w Polsce
 13:04
Timmermans powiedział podczas konferencji, że KE ma zastrzeżenia odnośnie prezydenckich projektów ustaw o SN oraz KRS. - Prawie 40 procent sędziów Sądu Najwyższego zostnie zmuszonych do przejścia na wcześniejsza emeryturę. O ich pozostawieniu będzie mógł decydować według własnego uznania - prezydent
 13:05
- Członków KRS wybierze według własnego uznania partia rządząca. To uderzenie w niezależność - powiedział Timmermans.
 13:02
Komisja proponuje Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej. Kolegium komisarzy podjęło również decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko polskiemu rządowi do Trybunału Sprawiedliwości z tytułu naruszenia prawa UE w wyniku przyjęcia ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności przepisów regulujących wiek emerytalny. W swoim zaleceniu Komisja wezwała władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie trzech miesięcy i do poinformowania Komisji o podjętych w tym celu krokach.
 12:59
Zaczyna się konferencja wiceszefa KE Fransa Timmermansa.
 12:45
PAP poinformowało, że KE kieruje sprawę do Trybunału UE wobec Polski za ustawę o sądach
 12:43
- Przyjmuję tę decyzję ze spokojem, jest polityczna. Polska jest krajem praworządnym - powiedział podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro
 12:38
Są pierwsze polityczne komentarze po nieoficjalnych doniesieniach dotyczących decyzji KE

 12:26
TVN24 BiS poinformował na antenie (powołując się na źródła Polskiej Agencji Prasowej), że KE podjęła decyzję o uruchomieniu art. 7 TUE wobec Polski. Nadal są to jednak informacje nieoficjalne
 11:48
Trwa debata komisarzy UE o sytuacji w Polsce. Toczy się ona za zamkniętymi drzwiami. Za około godzinę wiceszef KE ma się spotkać z dziennikarzami i przedstawić ustalenia
 11:35
Frans Timmermans miał zaproponować uruchomienie procedury art. 7 wobec Polski. Wiceszef KE miał także zapowiedzieć złożenie pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ustaw o sądach powszechnych
 11:29
Z nieoficjalnych informacji radia RMF FM wynika, że Frans Timmermans miał powiedzieć, że nie ma żadnych różnic między premier Szydło a premierem Morawieckim w sprawie podejścia do kwestii praworządności.

Co zakłada art. 7 TUE?

Artykuł 7. Traktatu o Unii Europejskiej mówi o tym, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE, stanowiąc większością czterech piątych swych członków po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości UE. W takim przypadku zostaje uruchomiona trzystopniowa procedura, która jest zakończona nałożeniem sankcji.Owe sankcje mogą polegać m.in. na zawieszeniu wobec państwa członkowskiego niektórych praw wynikających z traktatów, łącznie z prawem do głosowania przedstawiciela rządu danego państwa w Radzie UE. Aby na państwo członkowskie zostały nałożone sankcje wymagana jest jednomyślność, a Węgry wielokrotnie zapewniały, że nie zagłosują za godzącymi w Polskę rozwiązaniami.

Źródło: WPROST.pl