Prezydent wręczył nominacje 54 nowym profesorom

Prezydent wręczył nominacje 54 nowym profesorom

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich / Źródło: Jakub Szymczuk, KPRP
Prezydent Andrzej Duda wręczył w środę akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Lista nowo mianowanych profesorów:

 1. Iwona Bojar - profesor nauk medycznych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 2. Tomasz Borowski - profesor nauk chemicznych, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 3. Adam Brański - profesor nauk technicznych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 4. Piotr Ceranowicz - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 5. Michał Daszykowski - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6. Maria Dudziak - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
 7. Rafał Dziadziuszko - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
 8. Aleksander Garlicki - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 9. Andrzej Gontarz - profesor nauk technicznych, Politechnika Lubelska
 10. Przemysław Grzegorzewski - profesor nauk technicznych, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 11. Krzysztof Grzywnowicz - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 12. Witold Gulbiński - profesor nauk technicznych, Politechnika Koszalińska
 13. Przemysław Guzik - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 14. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 15. Krzysztof Jamroziak - profesor nauk medycznych, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 16. Barbara Józefik - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 17. Ireneusz Karolewski - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Wrocławski
 18. Grzegorz Kończak - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 19. Monika Kostera - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 20. Stanisław Kowalczyk - profesor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 21. Ewa Krogulec - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Warszawski
 22. Maciej Kumor - profesor nauk technicznych, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 23. Mirosław Ledwosiński - profesor sztuk plastycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
 24. Aleksandra Lesiak - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 25. Dominika Maison - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Warszawski
 26. Janusz Majcherek - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 27. Beata Medyńska-Gulij - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 28. Zofia Michalewska - profesor nauk medycznych, Miejskie Centrum Medyczne im. K. Jonschera w Łodzi
 29. Dariusz Nawrot - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 30. Ewa Nowak - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 31. Jan Nowiński - profesor nauk fizycznych, Politechnika Warszawska
 32. Maria Olszowska - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 33. Piotr Oprocha - profesor nauk matematycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 34. Anna Perelomova - profesor nauk fizycznych, Politechnika Gdańska
 35. Barbara Pietruszka - profesor nauk rolniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 36. Mariusz Puszczewicz - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 37. Małgorzata Radwan-Oczko - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 38. Oimahmad Rahmonov - profesor nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 39. Danuta Roman-Liu - profesor nauk technicznych, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 40. Ryszard Skowron - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 41. Daniel Słyś - profesor nauk technicznych, Politechnika Rzeszowska
 42. Jakub Stelina - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Gdański
 43. Rafał Stojko - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 44. Krzysztof Szmidt - profesor nauk społecznych, Uniwersytet Łódzki
 45. Marek Szyryk - profesor sztuk filmowych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
 46. Tomasz Śliwiński - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Łódzki
 47. Andrzej Tuchowski - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Zielonogórski
 48. Andrzej Urbaniak - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska
 49. Maciej Urbanowski - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 50. Andrzej Waśko - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 51. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz - profesor nauk medycznych, Gdański Uniwersytet Medyczny
 52. Krzysztof Wojdyga - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska
 53. Aleksander Woźny - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski
 54. Iwona Wybrańska - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Źródło: Prezydent.pl
 1

Czytaj także