Senat przyjął bez poprawek tzw. ustawę degradacyjną

Senat przyjął bez poprawek tzw. ustawę degradacyjną

Obrady Senatu
Obrady Senatu / Źródło: senat.gov.pl/Michał Józefaciuk
Senat bez poprawek przyjął projekt ustawy degradacyjnej. Ustawa obejmie m.in. wszystkich członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którzy stracą stopień wojskowy z mocy prawa. Chodzi zatem m.in. o generałów: Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka.

Zgodnie z przepisami, stopni wojskowych pozbawione zostaną także osoby, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej lub żołnierze rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu:

 • pełniąc funkcje służbowe lub zajmując stanowiska dowódcze kierowali działaniami mającymi na celu zwalczanie polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1943 – 1956 albo uczestnicząc w tym okresie w zwalczaniu polskiego podziemia niepodległościowego dokonywali drastycznych czynów;
 • wydając rozkazy użycia broni palnej wobec ludności cywilnej;
 • będąc sędzią lub prokuratorem w organach wojskowej służby sprawiedliwości lub 
 • w jednostkach podległych oskarżali albo wydawali wyroki wobec żołnierzy i osób cywilnych ze względu na działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski;
 • będąc w stopniach wojskowych generałów, pełniąc funkcje służbowe inicjowali lub dopuszczali się prześladowań żołnierzy ze względu na religię i pochodzenie.

Zgodnie z projektem, pozbawianie stopnia wojskowego będzie następowało w postanowieniu wydawanym przez ministra obrony narodowej. Postanowienie w sprawie pozbawienia stopnia marszałka Polski, generałów i admirałów szef MON będzie wydawał za zgodą Prezydenta RP. Pozbawienie stopnia wojskowego będzie możliwe nawet pośmiertnie. Ustawa nie obejmie żołnierzy czynnych zawodowo.

Czytaj także

 2
 • Monice Jaruzelskiej ofiaruję ten wiersz. Aby nie myślała, że jest jedyną i samotną pokrzywdzoną.
  A ponieważ wiersz też był napisany w ciągu kilkunastu minut jak tamte z tysiąca, więc chyba ma akceptacje Wyższej Siły Sprawczej - potocznie przez ludzi nazywanej Bogiem.

  Anno Domini 2018

  Rozpękła się klepsydra klątwy nad polską krainą
  Snop krzywdy ludzkiej bije wprost w niebiosa
  Ale co tam niebiosa które wlaśnie minął
  Sięgając bezkresu kosmosu jadowitą żmiją

  Stosów płonących

  Bóg szłysząc ten jęk straszliwy z milionowych usty
  Tak zwraca się do Piotra frasunku pytaniem
  Czy tam nie ma ratunku żadnego już dla nich
  I zginąc im marnie przyjdzie brnąc w mogilny kamień

  Ale ziemi też nie ma na zwykłą mogiłę
  Bo wszystko splugawione niemal do imentu
  Kopaniem martwych z grobów w oręż zamienianych
  Do walki szykowanej
  Z wszystkimi do szczętu

  Machnąć przyjdzie losowi ręką na to wszystko
  Co pcha w otchłań nieszczęścia domowe ognisko
  Dzieciom przeciwko dzieciom szczutym podle szybko
  Rozwalając tę tak kruchą
  Niewiadomą przyszłość

  Skoro zaś przyszłości
  Horyzont stargany
  Żądzą władzy straszliwej z piekieł wyciąganej
  Wizja stada baranów bliską im się stanie
  Co z beczeniem doświadczać będą skołatania

  A to im każe napierać na swoich bratanków
  Siosty braci kuzynów i krewnych w dramacie
  Na skraj samej przepaści z widokiem z wysoka
  I skakać nakaże gdzie tylko posoka z ich gardeł wytryśnie
  Pod nożem proroka

  Fałszywego


  *
  Andrzej Lisiak
  • teraz wykopac zdrajcow i wyslac do rosji..