Nowe uprawnienia i przywileje emerytalne Straży Marszałkowskiej. Prezydent podpisał ustawę

Nowe uprawnienia i przywileje emerytalne Straży Marszałkowskiej. Prezydent podpisał ustawę

Straż Marszałkowska
Straż Marszałkowska / Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Straży Marszałkowskiej. Jakie rozwiązania wprowadzają nowe przepisy?

We wtorek 13 marca Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przez niego 9 marca dwóch ustaw: ustawy z 26 stycznia 2018 roku o Straży Marszałkowskiej i ustawy z 26 stycznia 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej. Określony w nowych przepisach zakres zadań Straży Marszałkowskiej obejmuje m.in. ochronę terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i Senatu, zapewnienie, w zakresie niezastrzeżonym dla Służby Ochrony Państwa i Żandarmerii Wojskowej, bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Parlamentu oraz wykonywanie zarządzeń porządkowych Marszałków Sejmu i Senatu, wydawanych na podstawie regulaminów izb.

Straży Marszałkowskiej przyznano także uprawnienia „umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa”. Obejmują one m.in. korzystanie z informacji o osobach i zagrożeniach posiadanych przez służby mundurowe oraz przetwarzanie tych informacji, w tym danych osobowych.

Rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne

Ustawa rozszerza zakres uprawnień Straży Marszałkowskiej. Funkcjonariusze będą uprawnieni do prowadzenia rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowania działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń, a także wykrywania urządzeń podsłuchowych. W okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy w wykonywaniu tych zadań uczestniczyć będą funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.

Strażnik z Sejmu jak policjant i strażak

Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej zostaną też objęci uprawnieniami emerytalno-rentowymi służb mundurowych, określonymi w przepisach ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Czytaj także:
Wirtualna Polska: Posłów opozycji z Sejmu miał wynosić BOR, ale komendant Straży Marszałkowskiej odmówił

Czytaj także

 1