Prezydent Duda podpisał m.in. nowelizację ustaw sądowych

Prezydent Duda podpisał m.in. nowelizację ustaw sądowych

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło: Newspix.pl / TEDI
Andrzej Duda podpisał dziewięć ustaw, w tym nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

O tym, że prezydent Andrzej Duda podpisał kolejne ustawy poinformowała 3 maja wieczorem na swojej stronie Kancelaria Prezydenta RP. Prezydent podpisał m.in. nowelizacje ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.

Co zakładają nowelizacje ustaw sądowych?

Ustawa dotycząca Trybunału Konstytucyjnego umożliwia publikację wyroków TK z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r. Jak wskazano w uzasadnieniu noweli, jej autorzy „stoją na stanowisku, że choć publikacja rozstrzygnięć TK z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r., co do zasady nie jest konieczna z punktu widzenia polskiego prawa, to istnieją powody, dla których może to być pod pewnymi warunkami pożądane”.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym ma na celu m.in. zapewnienie realizacji zasady autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej SN. Przewiduje, że prezes SN będzie samodzielnie – bez udziału czy upoważnienia prezesa SN – dysponował budżetem związanym z jej funkcjonowaniem. Nowela zawiera także regulację, mającą zagwarantować, że obsadzenie stanowisk prezesa SN lub prezesa SN nastąpi w trybie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą o SN wybór ławników do tego sądu Senat ma przeprowadzić w ciągu 3 miesięcy.