PK: Spadła liczba przestępstw z nienawiści skierowanej przeciwko Żydom

PK: Spadła liczba przestępstw z nienawiści skierowanej przeciwko Żydom

Żydzi w tradycyjnych nakryciach głowy, zdjęcie ilustracyjne
Żydzi w tradycyjnych nakryciach głowy, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Amateur007
Z danych, do których dotarł "Wprost" wynika, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat o blisko połowę spadła liczba przestępstw z nienawiści skierowanej przeciwko Żydom.

Informacje takie Prokuratura Krajowa przekazała Adamowi Lipińskiemu pełnomocnikowi rządu ds. równego traktowania. W 2015 roku odnotowano 208 tego typu spraw i stanowiły one ok 13 proc. wszystkich postępowań dotyczących przestępstw popełnionych na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. Wówczas 21 spraw zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, nie ma natomiast danych w ilu odmówiono wszczęcia postępowania, bądź winny dobrowolnie poddał się karze.

Rok później prokuratura odnotowała 160 zgłoszeń ataków antysemickich (10 proc. wszystkich tego zdarzeń nienawiści na tle różnic wyznaniowych czy narodowościowych). W minionym roku było ich już 112 i stanowiły tylko 6,5 proc. ogółu postępowań tej kategorii. 11 spraw zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, w 14 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania.

Podobne wnioski przynosi raport Europejskiej Agencji Praw Podstawowych. Z jej danych wynika, że w 2015 r. w Polsce odnotowano 167 antysemickich incydentów, rok później 101. Dane za 2017 jeszcze nie są dostępne. Dla przykładu w 2016 roku w Niemczech zanotowano blisko 1,5 tys. incydentów nienawiści wobec Żydów, w Wielkiej Brytanii przeszło 1,3 tys., a w Holandii blisko 430.

Źródło: WPROST.pl
 5

Czytaj także