Coraz mniej Polaków myśli o emigracji

Coraz mniej Polaków myśli o emigracji

emigracja
emigracja / Źródło: FreeImages.com
Ale do wyjazdu szykują się debiutanci.

Tylko 11,8 proc,, aktywnych lub potencjalnych uczestników polskiego rynku pracy, rozważa emigrację zarobkową. Jest to wynik najniższy od 4 lat. Coraz częściej dobra praca w kraju zatrzymuje Polaków na rodzimym rynku pracy, choć różnice płacowe nadal stanowią najsilniejszy magnes emigracyjny. Co ciekawe, 56 proc. osób, które myślą o zagranicznym zatrudnieniu, to debiutanci, czyli osoby, które po raz pierwszy będą emigrować za pracą.

Z raportu Work Service „Migracje Zarobkowe Polaków” wynika, że obecnie 11,8 proc. Polaków rozważa zagraniczny wyjazd zarobkowy. Pula osób, które zdecydowanie lub raczej myślą o emigracji to 8 proc całej dorosłej populacji Polski, czyli niemal 2,6 mln osób. To, co stanowi niepokojący sygnał, to wzrost o 4 proc. odsetka wskazań, wśród osób planujących wyjazd na stałe. Brak powrotu do kraju zakłada obecnie 24 proc. badanych. Co równie istotne, 1/3 badanych, bez względu na planowaną długość wyjazdu, planuje zabrać ze sobą rodzinę, która do tej pory historycznie stanowiła największą barierę migracyjną. W przypadku wyjazdów na stałe, ten odsetek sięga już 40 proc. wskazań.

Emigrację najczęściej rozważają osoby młode, między 18 a 34 rokiem życia (51 proc.). Co istotne, 85 proc. planujących wyjazd stanowią osoby niemające wyższego wykształcenia. Obecnie tylko 1/5 Polaków z wykształceniem zawodowym myśli o wyjeździe. Aż 69 proc. osób, które chcą emigrować posiada zatrudnienie, a jedynie 13 proc. bezrobotnych myśli o wyjeździe. Pod względem miejsca zamieszkania wyróżnia się region centralny, a więc województwa mazowieckie i łódzkie, w których 31 proc. respondentów myśli o emigracji. Dla porównania, na Dolnym Śląsku podobne deklaracje składa tylko 5 proc. Polaków. Co więcej, ponad 2/3 potencjalnych emigrantów pochodzi z terenów wiejskich lub małych miejscowości do 100 tys. mieszkańców.

Większość deklarujących opuszczenie naszego kraju to osoby młode lub w średnim wieku, a jednocześnie blisko 1/4 osób pragnie uczynić to na stałe. Korelacja tych czynników w połączeniu z czynnikiem demograficznym nabiera zupełnie nowego, szczególnego znaczenia dla kształtowania polityki społecznej państwa. Przyjmując, że dane i założenia GUS z 2016 roku potwierdzą się i udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski zwiększy się z 21,5 proc. w 2013 roku mln do 40,4 proc. (13,7 mln) w roku 2050, to przy zachowaniu trendu migracyjnego osób młodych w kolejnych latach, zachowaniu homogenicznego układu struktury populacji i tendencji do zamykania się na migrantów przybywających do Unii Europejskiej oraz bezpośrednio do Polski – grozi nam kryzys całego systemu rynku pracy, jak i pomocy socjalnej – podkreśla Łukasz Polinceusz, Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Głównym i niezmiennym powodem, który skłania Polaków do emigracji są wyższe niż w naszym kraju zarobki. Obecnie przeszło 8 na 10 badanych rozważających podjęcie pracy poza Polską wskazuje na różnice płacowe. Drugim, najważniejszym czynnikiem dla badanych jest wyższy standard życia (36 proc.), a na trzecim miejscu, po raz pierwszy tak wysoko w zestawieniu, pojawiły się czynniki związane z polityką socjalną (29 proc.). W hierarchii czynników skłaniających do wyjazdu o 12 p.p. spadła liczba osób, które szukają lepszych perspektyw zawodowych, a o 16 p.p. zmniejszył się odsetek osób narzekających na brak odpowiedniej pracy w kraju. Z kolei, po stronie barier migracyjnych na pierwszej pozycji pozostaje przywiązanie do rodziny i przyjaciół, na którą wskazuje 64 proc. badanych. Co istotne, 40 proc. Polaków nie chce emigrować z powodu atrakcyjnej pracy w kraju, co jest wyższym wskazaniem o 5 p.p. w porównaniu do wyników sprzed roku. Tylko 5 proc. Polaków boi się emigracji ze względu na złe traktowanie naszych rodaków poza krajem.

/ Źródło: Wprost

Czytaj także

 4
 • "Coraz mniej Polaków myśli o emigracji"
  To na pewno zasługa 8 letnich rządów Tuska i jego bandy!!!
  •  
   to zabukujcie bilet lotniczy do polski i spowrotem do anglii na lato
   o tanich liniach pomazyc mozna !