KE robi kolejny krok w procedurze naruszenia prawa unijnego przez Polskę

KE robi kolejny krok w procedurze naruszenia prawa unijnego przez Polskę

Flaga UE przed siedzibą KE
Flaga UE przed siedzibą KE / Źródło: Fotolia / fot. Andrey Kuzmin
Komisja Europejska pozostaje na stanowisku, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE.

Polska Agencja Prasowa poinformowała za pośrednictwem Twittera, że Komisja Europejska robi kolejny krok w procedurze naruszenia prawa unijnego wobec Polski w kontekście ustawy o Sądzie Najwyższym. Według KE polska ustawa jest niezgodna z prawem , ponieważ narusza zasady niezależności sądownictwa i nieusuwalności sędziów.

Informację potwierdzono w oficjalnym komunikacie KE, z którego wynika, że Komisja przystąpiła do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Władze polskie mają teraz miesiąc na zastosowanie się do przesłanej uzasadnionej opinii poprzez wprowadzenie odpowiednich środków. W przeciwnym wypadku Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uruchomienie procedury

Przypomnijmy, 2 lipca Komisja Europejska uruchomiła procedurę wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Komisja jest zdania, że środki zawarte w ustawie o SN naruszają zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19.1 TFUE, który brzmi: „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii”.

KE przypomniała, że „polska ustawa o Sądzie Najwyższym była już przedmiotem dyskusji w ramach dialogu na rzecz praworządności między Komisją a władzami polskimi, kwestia ta nie została jednak w sposób satysfakcjonujący rozwiązana podczas tego procesu”.„Komisja uważa, że wprowadzenie konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa (KRS) nie stanowi skutecznego zabezpieczenia, jak twierdzą władze polskie. Opinia KRS nie jest wiążąca i opiera się na niejasnych kryteriach. Ponadto w wyniku reformy z dnia 8 grudnia 2017 r. KRS składa się obecnie z sędziów-członków mianowanych przez , co nie jest zgodne z europejskimi standardami niezależności sądów. Ze względu na brak postępów w drodze dialogu na rzecz praworządności oraz zbliżające się wdrożenie nowego systemu emerytalnego dla sędziów Sądu Najwyższego Komisja postanowiła w trybie pilnym wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego” – napisano w komunikacie.

Czytaj także

 35
 • @Amerykanin:

  Uchwala zgromadzenie ale przyjmuje suweren. No i tak powinno być zawsze przy zmianie konstytucji. No właśnie umiem liczyć. Na PiS głosowało 19% uprawnionych do głosowania. Czyli mniej niż 22% głosujących za konstytucją.
  • RZEPA TO BENNY HILL POLSKIEJ DEMOKRACJI HA HA AH
   youtube
   • youtube
    HA HA AH JUDE CIRCUS
    • SIEG HAIL RODSZYLD SIEG HAILL SACHSEN KOBURG GOTTA VEL WINDSOR HA HA AH AWE CEZAR-OWA HA AH AH
     youtube
     SIEG HAIL DONALD SIEG HAILL SANHEDRYN UE HA HA AH
     • A w szczególności i wyłaczności w Budapeszcie .