Senat poparł program „Mama 4+". Ustawa trafi do prezydenta

Senat poparł program „Mama 4+". Ustawa trafi do prezydenta

Posiedzenie Senatu, zdjęcie ilustracyjne
Posiedzenie Senatu, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Głosami 57 senatorów przyjęta została bez poprawek ustawa o „rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym”. To tzw. program „Mama 4+". Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

twitter

Jak informuje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, celem przepisów jest zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych.

Dla kogo świadczenie?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci. O świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat;

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat. Będzie ono mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski. Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

Czytaj też:
PSL kontra Pawłowicz. „Pani Krysieńko, nie to głosowanko”

Źródło: WPROST.pl / MRPIPS

Czytaj także