Afera SKOK Wołomin. 15 osób zatrzymanych, byli tzw. „słupami”

Afera SKOK Wołomin. 15 osób zatrzymanych, byli tzw. „słupami”

SKOK Wołomin
SKOK Wołomin Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Na początku tygodnia zatrzymani łącznie 15 osób w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi wyłudzeń kredytów i pożyczek na szkodę SKOK w Wołominie. Prokuratura podaje, że są to tzw. „słupy”.

Zatrzymani, często w zamian za niewielkie korzyści majątkowe, przedkładali nierzetelne dokumenty w celu zawarcia umów pożyczek i kredytów. Wprowadzali oni w błąd pracowników SKOK w Wołominie wykazując, że posiadają zdolność kredytową. Pieniądze uzyskane z zawartych umów były następnie przekazywane innym osobom. W ten sposób wyłudzano pożyczki w kwotach od 920 tysięcy do blisko 4 milionów złotych.

Wielowątkowe śledztwa

Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie i Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim śledztwa obejmują swoim zakresem szereg wątków, w tym dotyczący przedkładania w okresie od 2009 roku do 2014 roku w SKOK w Wołominie nierzetelnych poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów, w celu uzyskania wielomilionowych pożyczek.

Śledztwa dotyczące przestępstw związanych z działalnością SKOK w Wołominie

Sprawy dotyczące działającej na terenie Polski w okresie od lutego 2009 roku do października 2014 roku zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie nadzorowane są obecnie w trzech prokuraturach. Głównym pomysłodawcą i koordynatorem grupy przestępczej był Piotr P., do 2012 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej SKOK w Wołominie, ściśle współpracujący z byłymi członkami zarządu tj. prezesem Mariuszem G., i vice prezesami Joanną P. i Mateuszem G.

1500 pożyczek na kwotę ponad 2,5 miliarda złotych

W toku prowadzonych postępowań badanych jest co najmniej 1500 pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2.511.339.850,00 złotych. Do chwili obecnej prokuratorzy przedstawili zarzuty łącznie 1185 osobom, z których 91 zostało tymczasowo aresztowanych. Przeciwko 476 osobom zostały skierowane akty oskarżenia do sądów, z czego 299 osób zostało już prawomocnie skazanych. Akta główne przedmiotowych spraw liczą powyżej 1550 tomów i około 3000 załączników w postaci teczek pożyczkowych.

Zabezpieczenia majątkowe

W trakcie trwania śledztw dokonano szeregu zabezpieczeń majątkowych, w tym na nieruchomościach na łączną kwotę o wartości powyżej 307 milionów złotych, w postaci pieniędzy na łączną kwotę o wartości około 11 milionów złotych, na mieniu ruchomym na łączną kwotę około 7 milionów 250 tysięcy złotych oraz udziały w spółkach na kwotę o wartości powyżej 24 milionów złotych, co stanowi łącznie 349 milionów 250 tysięcy złotych.

Czytaj też:
Jacek Łągwa został bankrutem. Sąd ogłosił upadłość muzyka z „Ich Troje”
Czytaj też:
Studentka z Łodzi brutalnie pobita? Historia obiegła internet, policja przedstawia zupełnie inną wersję
Czytaj też:
Funt najdroższy od 22 miesięcy, złoty stabilny do euro i dolara

Źródło: Prokuratura Krajowa