Amerykanie będą potrzebować wiz, by wjechać m.in. do Polski. To efekt polityki Unii

Amerykanie będą potrzebować wiz, by wjechać m.in. do Polski. To efekt polityki Unii

Granica państwa, Polska
Granica państwa, Polska Źródło: Fotolia / wb77
Amerykanie już niedługo będą musieli zapomnieć o podróżach do Europy bez wiz – donosi CNN. W piątek Unia Europejska ogłosiła, że obywatele Stanów Zjednoczonych od 2021 roku będą musieli wystąpić o płatne zezwolenie, by wjechać na teren krajów Strefy Schengen, w tym Polski.

Jak tłumaczy na swojej stronie internetowej Komisja Europejska, Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wewnętrznego, utrudnienie nielegalnej imigracji i zmniejszenie opóźnień na granicach. Chodzi o to, by osoby, które mogą stanowić zagrożenie w którymś z tych obszarów, były identyfikowane przed ich przybyciem na granice zewnętrzne.

Zgodnie z założeniami ETIAS od 2021 roku obywatele państw trzecich będą musieli uzyskać wcześniej pozwolenie na podróż poprzez uzupełnienie odpowiedniego wniosku w internecie. Będzie się to wiązało z koniecznością posiadania paszportu i uiszczenia opłaty wysokości 7 euro. Raz zdobyta zgoda będzie ważna na 3 lata, w trakcie których Amerykanie będą mogli podróżować na teren Unii Europejskiej dowolną ilość razy. Obecnie obywatele Stanów Zjednoczonych mogą wjeżdżać do UE na 90 dni, legitymując się jedynie paszportem.

KE walczyła o zniesienie wiz m.in. dla Polaków

Choć unijni urzędnicy mówią o „zezwoleniu na podróż”, to Amerykanie nazywają nowe obostrzenia „wizami”. Ich zdobycie będzie konieczne, by odbyć podróż na teren Strefy Schengen, która obejmuje 26 krajów UE, w tym Polskę.

CNN podkreśla, że kwestia wiz i zezwoleń na wjazd stanowi przedmiot sporu między Stanami Zjednoczonymi i UE. Parlamentu Europejski i Komisja Europejska nalegały, by rząd USA zniósł wizy dla mieszkańców pięciu krajów: Bułgarii, Chorwacji, Polski, Rumunii i Cypru. Jak podkreślano, to jedyne państwa UE, których obywatele muszą ubiegać się o wizy, by móc przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych.

W 2016 roku Komisja Europejska wezwała USA do zagwarantowania mieszkańcom tych pięciu krajów takiego samego statusu, jakim cieszą się obywatele innych państw Wspólnoty. W zamian KE chciała zagwarantować obywatelom USA możliwość dalszych podróży na teren Strefy Schengen bez wiz. Ponieważ nie osiągnięto porozumienia, w czerwcu 2018 roku Parlament Europejski zagłosował za wprowadzeniem wiz dla obywateli USA.

Czytaj też:
KE oczekuje od USA zniesienia wiz dla pięciu krajów UE, w tym także Polski

Źródło: CNN / Komisja Europejska
 6

Czytaj także