KE wniosła do TSUE o zastosowanie środków tymczasowych przeciwko Polsce

KE wniosła do TSUE o zastosowanie środków tymczasowych przeciwko Polsce

Flaga UE przed siedzibą KE
Flaga UE przed siedzibą KE Źródło: Fotolia / fot. Andrey Kuzmin
Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o zastosowanie środków tymczasowych przeciwko Polsce ws. zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do czasu zakończenia postępowania.

Do Trybunału Sprawiedliwości UE trafił wniosek skierowany przez Komisję Europejską w sprawie zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W ciągu kilku bądź kilkunastu dni wiceprezes TSUE musi zadecydować, czy wniosek zostanie przejęty. Jeśli zgodzi się z narracją KE, w myśl której działalność Izby Dyscyplinarnej stwarza ryzyko nieodwracalnych szkód dla polskich sędziów, jej działalność powinna zostać natychmiast wstrzymana. Kolejny krok to rozprawa, podczas której obie strony przedstawiłyby swój punkt widzenia.

Warto dodać, że od postanowienia w sprawie środków tymczasowych nie ma żadnego odwołania. Zignorowanie decyzji TSUE grozi karami finansowymi. Przypomnijmy również, że w październiku 2019 roku KE skierowała pozew do TSUE tłumacząc, że Izba Dyscyplinarna, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez "nową" KRS nie gwarantuje niezależności i bezstronności. W odpowiedzi strona polska wystosowała oświadczenie, w którym podkreślono, że skarga KE jest bezzasadna, a ponadto nie było żadnych podstaw prawnych do wnioskowania o środki tymczasowe i zawieszenie działalności Izby - według polskiego rządy tego typu zmiany należą do kompetencji wewnętrznych państw członkowskich.

Czytaj też:
Uchwała SN. Co oznacza w praktyce i jakie ma skutki dla obywatela?

Źródło: Onet.pl