Jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego ws. sędziów powołanych przez KRS

Jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego ws. sędziów powołanych przez KRS

Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny / Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego jako niekonstytucyjną można określić możliwość rozpoznawania wniosków o wyłączenie sędziego, który został wyłoniony przez tzw. nową KRS. Orzeczenie ogłoszono w środę 4 marca.

Jak przypomina Wirtualna Polska, pytanie w sprawie wyłączania sędziego z powodu powołania go na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa wysłała w grudniu Izba Dyscyplinarna SN. Sprawa dotyczyła kasacji radcy prawnego, który został dyscyplinarnie ukarany przez korporacyjne sądy. Jego obrońca w trakcie postępowania przed SN wnioskował o wyłączenie z orzekania sędziów Izby Dyscyplinarnej ze względu na sposób ich wyłonienia. Wtedy to Izba Dyscyplinarna wysłała pytanie o przepis umożliwiający wyłączenie sędziego z orzekania wówczas, kiedy pojawia się okoliczność budząca wątpliwość co do jego bezstronności. Taką „wątpliwością” miałby być fakt powołania sędziego przez obecny skład KRS. Co na to TK?

Trybunał Konstytucyjny w wyroku opublikowanym na swojej stronie internetowej orzekł, że wspomniany przepis „w zakresie, w jakim dopuszcza rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego z powodu wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa” jest niezgodny z konstytucją. Wyrok wydano w składzie: (przewodniczący), Jakub Stelina, Zbigniew Jędrzejewski, Justyn Piskorski i Michał Warciński, przy czym Stelina zgłosił zdanie odrębne.

„Utracił możliwość rzetelnego wykonywania funkcji”

Małgorzata Gersdorf dzień wcześniej poinformowała, że nie weźmie udziału w rozprawie ws. sporu kompetencyjnego z prezydentem i Sejmem. „W imieniu Sądu Najwyższego oświadczam, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie utracił możliwość rzetelnego wykonywania funkcji powierzonych mu przez ustrojodawcę” – napisała w piśmie procesowym do TK Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego. Uzupełniające pismo pierwszej Prezes Sądu Najwyższego zostało dołączone do pierwotnego stanowiska SN w sprawie wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

Małgorzata Gersdorf stwierdziła, że „skład TK wyznaczony do rozpoznania sprawy jest sprzeczny z przepisami prawa”. W dalszej części dokumentu, do którego dotarli dziennikarze RMF, Gersdorf przypomniała także zastrzeżenia do wyboru do TK Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza w związku z ukończeniem przez nich 65 roku życia oraz zastrzeżenia dotyczące prezes TK Julii Przyłebskiej i sposobu objęcia przez nią funkcji. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego kwestionowała również bezstronność Przyłebskiej. „Należy podkreślić, że w przeddzień złożenia przez Marszałka Sejmu wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego Julia Przyłębska spotkała się z Jarosławem Kaczyńskim" – napisała Małgorzata Gersdorf.

Czytaj też:
Minister Emilewicz podała szacowane straty dla polskiej gospodarki. Powodem koronawirus

Źródło: Rzeczpospolita / Wirtualna Polska
 4

Czytaj także