NIK odpowiada TVP. W tle wypowiedzi Ewy Leniart

NIK odpowiada TVP. W tle wypowiedzi Ewy Leniart

Marian Banaś
Marian Banaś / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski / Fotonews
Najwyższa Izba Kontroli ma zastrzeżenia do dwóch materiałów wyemitowanych przez TVP. W obu wypowiadała się Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, która z poparciem PiS-u kandyduje w wyborach na prezydenta Rzeszowa.

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że pragnie uściślić i sprostować materiały prasowe zamieszczane przez Telewizję Polską S.A. w ramach pasma TVP Info oraz TVP3 Rzeszów w dniu 20 kwietnia.

Sprostowanie dotyczy materiałów prasowych, które zostały zapowiedziane przez prezenterów następującymi stwierdzeniami: „Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła działania województwa podkarpackiego w związku z pandemią COVID-19. Kontrola ta nie wykazała żadnych nieprawidłowości…” oraz „Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przedstawiła dziś raport z działań Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. NIK sprawdzała między innymi działania podejmowane przez Wojewodę oraz podległe jej służby związane z przeciwdziałaniem epidemii”.

W pierwszym materiale wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przedstawia „informacje i wnioski wynikające z wystąpienia pokontrolnego, skierowanego do Urzędu Wojewódzkiego”, a w drugim „powołuje się na zapisy i wnioski z wystąpienia pokontrolnego skierowanego do Urzędu Wojewódzkiego”.

NIK odpowiada TVP. W tle wypowiedzi Ewy Leniart

„Najwyższa Iza Kontroli prowadzi procedury kontrolne w sprawie kontroli planowej P/20/062 dot. przygotowania systemu ochrony zdrowia do działań w sytuacji stwierdzenia przypadków wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych” – rozpoczyna się treść sprostowania NIK-u, pod którym widnieje podpis Mariana Banasia.

„Wskazana kontrola jest prowadzona przez 4 Delegatury Najwyższej Izby Kontroli i obejmuje 32 jednostki w tym między innymi 4 Urzędy Wojewódzkie oraz 12 stacji SANEPID. Kontrola nadal trwa. W ramach procedur kontrolnych do 2 z 32 kontrolowanych jednostek wysłano wystąpienia pokontrolne. Wystąpienie pokontrolne skierowane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zostało odebrane przez kontrolowaną jednostkę w dniu 14 kwietnia 2021 roku” – czytamy.

W dalszej części dokumentu Marian Banaś podkreślił, że jednostkowych wyników wystąpień pokontrolnych nie można przedstawiać jako podsumowujących całą kontrolę.

„Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że wnioski i informacje prezentowane na podstawie wystąpienia pokontrolnego otrzymanego przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki dotyczą tylko tej jednej jednostki i nie mogą być kojarzone lub przedstawiane jako wnioski płynące z całej kontroli – te powstają dopiero po podsumowaniu ustaleń ze wszystkich 32 jednostek kontrolowanych. Procedury kontrolne dotyczące tego tematu trwają nadal, a ich zakończenie przewiduje się na lipiec bieżącego roku" – podano.

Czytaj też:
Mateusz Morawiecki o wyborach w Rzeszowie: Po co doprowadzać do zwiększenia zagrożenia?

Źródło: WPROST.pl / NIK
+
 0

Czytaj także