Kościół ujawnia dane o wykorzystywaniu małoletnich. „Jest to zmiana trendu, wcześniej widać było nadwyżkę chłopców”

Kościół ujawnia dane o wykorzystywaniu małoletnich. „Jest to zmiana trendu, wcześniej widać było nadwyżkę chłopców”

Konferencja w KAI
Konferencja w KAI / Źródło: YouTube / Katolicka Agencja Informacyjna
Kościół w Polsce zaprezentował nowe dane na temat skali wykorzystywania małoletnich przez duchownych. Od 1 lipca 2018 do 2020 roku wpłynęło 368 zgłoszeń. Koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Adam Żak wskazywał m.in. na to, że w porównaniu do poprzedniego badania „istnieje dość wyraźna równowaga pomiędzy ilością skrzywdzonych dziewcząt i chłopców”.

W poniedziałek 28 czerwca przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski przedstawili najnowsze dane dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce. Podczas konferencji w siedzibie Katolickiej Agencji Informacyjnej zaprezentowano raport Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w latach 1958-2020, a badanie sfinansowała Fundacja Świętego Józefa KEP.

Jak przekazano podczas konferencji:

„W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich w Polsce 368 zgłoszeń dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich poniżej, oraz powyżej 15 roku życia. O przestępstwa seksualne wobec małoletnich, które miały być popełnione w tym czasie, oskarżonych zostało 292 księży oraz zakonników”.

KEP podsumowuje zgłoszenia nadużyć wobec małoletnich w Kościele

Te zgłoszenia dotyczyły wydarzeń z lat 1958-2020. 299 ze zgłoszeń dotyczyło czynów popełnionych w okresie od 1958 do 2017 roku, a 65 obejmowało zdarzenia z lat 2018-2020.

48 proc. ze zgłoszeń pochodziło od osób pokrzywdzonych, 2 proc. od ich pełnomocników. Z kolei 19 proc. zgłoszeń złożyły osoby duchowne, 8 proc. – rodziny pokrzywdzonych, 5 proc. – inne osoby świeckie, 3 proc. – znajomi, przyjaciele pokrzywdzonych (oraz organy państwowe), a w 9 proc. przypadków zawiadomienie „pochodziło z innego źródła”.

Przy raporcie pracował też koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży dr ks. Adam Żak, który podczas konferencji przestrzegał, by nie zaniedbywać tej sprawy. – Jeżeli zaniedbamy prewencję, jeżeli zaniedbamy wykrywanie w tej chwili, to za kilka czy kilkanaście lat będziemy znowu wzywani do apelu w tych sprawach – powiedział.

– Zapewne zauważyli państwo w prezentacji, w tych wynikach, fakt, że istnieje zasadnicza równość, poniżej 15. roku życia, jak i powyżej 15. roku życia, istnieje dość wyraźna równowaga pomiędzy ilością skrzywdzonych dziewcząt i chłopców. Jest to troszkę zmiana trendu, który obserwowaliśmy przy poprzedniej kwerendzie, gdzie widać było, że była nadwyżka chłopców. W tej chwili to nas też poucza czy przypomina, żeby nie należy upraszczać problematyki, nie redukować tej problematyki, tylko do problemu, powiedzmy, jak to powiedzieć, homoseksualnego. To jest istotne, żeby w tej debacie, która również w Polsce się odbywa, na tematy, powiedzmy związane ze środowiskami LGBT, żeby tutaj nie mieszać tych pól w sposób taki, że mamy stygmatyzację tylko niektórych środowisk, niektórych typów sprawców – mówił ks. Żak.

Wykorzystywanie seksualne w Kościele. Raport dot. księży

W badaniu upublicznionym przez KEP podsumowano również, jak często zgłaszano konkretne sprawy i czym się kończyły. Z raportu wynika, że obwinieni duchowni najczęściej byli czasowo odsuwani od pełnienia posługi na czas badania zarzutów (46 proc. z nich) lub zakazywano im kontaktów duszpasterskich z dziećmi i młodzieżą (36 proc.) albo otrzymywali nakaz przebywania „w określonym miejscu” (37 proc. przypadków).

„W pozostałych przypadkach zastosowano takie procedury jak: czasowe odsunięcie od niektórych wymiarów posługi, zakaz przebywania w określonym miejscu, powierzenie ograniczonych zadań duszpasterskich lub karę kanoniczną. 16% obwinionych duchownych przebywa na emeryturze, zaś co dziesiąty (11% obwinionych w diecezjach oraz 6% w zakonach) nie został odsunięty od posługi” – czytamy na stronach KEP.

Jak wyliczają autorzy badania, 173 sprawy nadużyć seksualnych zgłoszono jurysdykcjom kościelnym (dotyczyły osób poniżej 15. roku życia), a 148 z nich trafiło też do państwowych organów ścigania. „W 113 przypadkach zgłoszeń tych dokonały diecezje i zakony, a w 35 przypadkach państwowe organy ścigania zostały powiadomione przez inny podmiot” – czytamy.

„W przypadku 174 zgłoszeń dotyczących osób pokrzywdzonych powyżej 15 roku życia, 35 przypadków (20 proc.) zostało również zgłoszonych państwowym organom ścigania, a w 139 przypadkach (80 proc.) nie dokonano takiego zgłoszenia” – pada w raporcie.

– Mamy w tej chwili, od poprzedniej kwerendy, falę ujawnień. Jest to sygnał, że jest jeszcze wiele ukrytych przypadków wykorzystywania – mówił ks. Żak. Obecny na konferencji prymas Polski abp Wojciech Polak prosił z kolei ofiary księży o przebaczenie: – Chciałbym zwrócić się do osób skrzywdzonych i do wszystkich zgorszonych złem w Kościele, jeszcze raz prosząc o przebaczenie.

Czytaj też:
„Bielmo”. Nowy cykl reportaży TVN24 o tuszowaniu nadużyć seksualnych w Kościele

Źródło: WPROST.pl
 5

Czytaj także