Komisja ds. Pedofilii opublikowała raport. Najmłodsza ofiara miała rok

Komisja ds. Pedofilii opublikowała raport. Najmłodsza ofiara miała rok

Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii Błażej Kmieciak
Przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii Błażej Kmieciak / Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Państwowa Komisja ds. Pedofilii po roku od jej powołania przedstawiła pierwszy raport. Przeanalizowano 349 spraw. Niemal co trzecia dotyczyła duchownego. Zespół pod przewodnictwem Błażeja Kmieciaka zaprezentował również swoje rekomendacje.

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków pedofilii zamieściła swój pierwszy raport. Zawiera on wyniki badań akt postępowań sądowych i rekomendacje dla organów państwa, organizacji i innych mediów. Zbadano sprawy z lat 2017-2020, zarówno te zakończone wyrokiem, jak i te, które trwają. Raport, który liczy 254 strony, składa się z ośmiu części, został opracowany w rok po powołaniu członków. Zespół urzędu swoje wyniki przestawił na podstawie ośmiu miesięcy intensywnych prac.

Raport Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Przewodniczącym Błażej Kmieciak

Komisja przeanalizowała 349 spraw. 22 z nich zostało podjętych z własnej inicjatywy, a pozostałe zostały do niej zgłoszone. Zespół przekazał prokuraturze 137 spraw. W 36 przypadkach złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa pedofilii. W 12 z 250 monitorowanych spraw dostrzeżono nieprawidłowości, o czym powiadomiono prokuraturę. Poszkodowanych zostało 188 dziewczynek, 173 chłopców, a w pozostałych przypadkach nie było informacji o płci ofiary.

Najmłodsze skrzywdzone dziecko miało rok. Jako sprawców pedofilii, w 275 na 292 przypadkach, wskazano mężczyzn. W 64 proc. dramatów dzieci były krzywdzone przez obcych. W 23,3 proc. spraw sprawcami byli rodzice, a w 12,3 proc. krewni. 10 proc. spraw dotyczyło niezawiadomienia właściwego organu o możliwości popełnienia przestępstwa. W 83 proc. przypadków sąd nie zawyrokował o żadnym środku kompensacyjnym.

Pedofilia w Kościele

Wśród osób niespokrewnionych 100 spraw, czyli niemal 30 proc. wszystkich, dotyczyło duchownych. 55 z nich zostało przekazanych prokuraturze, z czego 36 dotyczyło niezawiadomienia organów ścigania. Dwa zawiadomienia dotyczyły zatajenia przez hierarchów kościelnych informacji o wykorzystywaniu seksualnym dzieci. Dwa razy komisja wnioskowała do prokuratury o wniesienie kasacji. 65 proc. osób, które dopuściło się pedofilii, wcześniej złamało normy społeczne.

Komisja ds. pedofilii chce m.in., aby przestępstwa wykorzystywania seksualnego się nie przedawniały, znowelizowania ustawy o państwowej komisji, priorytetowego traktowania spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci czy wprowadzenia instytucji adwokata dziecka.

Czytaj też:
Abp Gądecki o największym zagrożeniu dla życia ludzkiego. „Nie koronawirus, lecz aborcja”

Źródło: WPROST.pl / gov.pl/web/pkdp
 1

Czytaj także