NIK uderza w TVP. Ogromne nieprawidłowości finansowe

NIK uderza w TVP. Ogromne nieprawidłowości finansowe

Siedziba TVP
Siedziba TVP / Źródło: Newspix.pl / Karol Serewis
Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w latach 2014-2020 w TVP wystąpiły spore nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i gospodarowaniu środkami finansowymi.

Z raportu NIK wynika, że w latach 2014-2020 funkcjonowanie było w dużej mierze uzależnione od systemu finansowania mediów publicznych (wielkości wpływów abonamentowych i ich udziału w przychodach spółki). Lata 2015 i 2016 telewizja publiczna zakończyła ze stratą, jednak dzięki rekompensacie z tytułu utraconych wpływów z abonamentu w 2017 roku odnotowano zyski. Najwyższa Izba Kontroli zwraca także uwagę na fakt, że w 2019 roku koszty działalności operacyjnej TVP był o 67 proc. wyższe w porównaniu do 2014 r.

Raport NIK ws. TVP - co zawiera?

Kontrolerzy NIK dopatrzyli się sporych uchybień w działalności TVP. W raporcie stwierdzono, że telewizja publiczna nieprawidłowo realizowała obowiązki administrowania nieruchomościami nie zapewniając przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa kontroli okresowych. Posiadane przez TVP trzy działające ośrodki wypoczynkowe w okresie 2014–2019 wygenerowały straty w łącznej wysokości 4,53 mln zł.

Ponadto, spółka nierzetelnie utworzyła portal i kanał Poland In nie dokonując analizy i bez przygotowania modelu nowego kanału. Koszty jego uruchomienia wyniosły 2,23 mln zł a koszty ich prowadzenia od 2018 r. do 2019 18,4 mln zł.

NIK o filmie „Zenek”

W raporcie NIK wskazano, że przy realizacji filmu „Zenek”, z uwagi na problemy z zapewnieniem finansowania filmu przez koproducenta wiodącego, TVP przejęła ogół praw do filmu oraz zapewniła środki na jego produkcję. Do czasu zakończenia kontroli ie dokonała pełnego rozliczenia się ze spółką będącą inicjatorem produkcji.

Spółka pokryła koszty (32,8 tys. zł) toczących się przeciwko firmie zewnętrznej postępowań egzekucyjnych. Dodatkowo przekazała firmie zewnętrznej 100 tys. zł, które zostały zajęte przez organ egzekucyjny. Kwota ta nie została zwrócona TVP.

twitter

NIK o problemach z „Sylwestrem TVP”

Z kolei przy zawieraniu umowy na organizację sylwestra 2018/2019 TVP nie zachowała zasad reprezentacji określonych w statucie. W imieniu spółki umowę podpisał jednoosobowo prezes zarządu, podczas gdy wymagane było współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem.

W latach 2018–2019 planowany budżet kanału Belsat TV został przekroczony łącznie o 13,9 mln zł. W raporcie podano, że TVP zatrudniała na stanowisku doradcy zarządu od czterech (w 2014 r. i 2015 r.) do dziewięciu (w 2017 r.) osób. Spółka nie określiła pisemnych zakresów obowiązków doradców zarządu, a także nie dokumentowano efektów ich pracy, co według oceny NIK było działaniem nierzetelnym.

NIK zawiadamia służby ws. TVP

NIK sformułowała 99 wniosków pokontrolnych. Łącznie zrealizowano 66 wniosków, podjęto działania w celu realizacji 31 wniosków, dwa nie zostały dotychczas zrealizowane.

Ponadto na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli skierowano:

  • cztery zawiadomienia w sprawie podejrzenia popełnienia wykroczenia do Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego
  • jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Szczecinie
  • jedno zawiadomienie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia do Komendanta Rejonowego Policji
  • jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynów podlegających karze pieniężnej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Czytaj też:
Skarga na „paski” TVP Info po proteście w Warszawie. „Prymitywizm haseł budzi zażenowanie”

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
 2

Czytaj także