Axel Springer nie odwołał się od decyzji UOKiK ws. Polsatu

Axel Springer nie odwołał się od decyzji UOKiK ws. Polsatu

Axel Springer nie odwołał się od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w kwietniu z powodów formalnych umorzył postępowanie dotyczące nabycia przez niemiecką grupę medialną 25,1 proc. akcji Telewizji Polsat - poinformował rzecznik Axel Springer Polska, Michał Fijoł.

Konrad Gruner z biura prasowego UOKiK poinformował, że termin złożenia odwołania od decyzji UOKiK minął 4 maja. Dodał, że teraz Axel Springer może złożyć ponownie wniosek do UOKiK, uwzględniając uwagi urzędu, że chodzi de facto o przejęcie kontroli lub może sfinalizować transakcję bez zgody UOKiK.

Axel Springer może też zmienić warunki parafowanej umowy z właścicielem Polsatu tak, aby dotyczyła ona tylko przejęcia pakietu akcji, bez przejmowania kontroli, wyjaśnił Gruner.

"We wniosku, który został wcześniej złożony napisane było, że Axel Springer chce przejąć 25,1 proc. akcji Polsatu, a my w toku naszego postępowania uznaliśmy, że nie chodzi tylko o przejęcie nominalnie 25,1 proc. akcji, ale również o przejęcie kontroli nad przedsiębiorstwem poprzez zapisy w umowie, że ważne decyzje nie będą mogły być podejmowane bez zgody Springera" - powiedział Gruner.

"Mamy teraz nową ustawę, w świetle której nie podlega zgłoszeniu koncentracja polegająca na przejęciu 25,1 proc. akcji, więc jeśli Springer uzna, że chodzi tylko o przejęcie takiej wielkości pakietu, to nie ma potrzeby zgłaszania takiej transakcji. Natomiast, jeśli wchodzi w grę jednak przejęcie kontroli, to transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK" - dodał.

Poinformował, że jeśli jednak Axel Springer zdecyduje się na przejęcie akcji Polsatu bez składania wniosku, to UOKiK i tak będzie miał możliwość sprawdzenia takiej transakcji, czy rzeczywiście nie chodzi o przejęcie kontroli.

Wniosek w sprawie koncentracji, polegającej na nabyciu przez spółkę FŘnfundvierzigste Media Verm÷gensverwaltungs (FMV) 25,1 proc. akcji Telewizji Polsat trafił w lutym do UOKiK. Spółka FMV jest całkowicie zależna od wydawnictwa Axel Springer i powstała dla potrzeb tej transakcji.

FMV zgłaszając prezesowi Urzędu transakcję do oceny, zakwalifikował ją jako nabycie 25,1 proc. akcji Polsatu.

Tymczasem postępowanie UOKiK wykazało, że dzięki temu oba podmioty - FMV i Axel Springer - uzyskają wspólną kontrolę nad Polsatem. W związku z tym, prezes UOKiK uznał, że bezprzedmiotowe jest prowadzenie postępowania w zakresie określonym wnioskiem i umorzył je.

Właściciel Polsatu Zygmunt Solorz-Żak poinformował, że liczy, iż w najbliższych dniach będzie rozmawiał z przedstawicielami firmy Axel Springer w sprawie dalszego postępowania.

Na początku grudnia 2006 roku Solorz-Żak parafował umowę sprzedaży 25,1 proc. akcji Telewizji Polsat niemieckiemu koncernowi medialnemu Axel Springer.

ab, pap

Czytaj także

 0

Czytaj także