Ziobro obiecuje zwiększenie praw ofiar

Ziobro obiecuje zwiększenie praw ofiar

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przyspieszenie i uproszczenie procesów karnych oraz poszerzenie praw pokrzywdzonych zapowiada minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego.

Ziobro poinformował o tym na konferencji prasowej po przyjęciu we wtorek przez rząd projektu nowelizacji tych przepisów. Inna rządowa nowelizacja przygotowana przez resort sprawiedliwości dotyczy zatrudniania skazanych. Nowela ma służyć zwiększeniu liczby pracujących. Możliwości ich zatrudniania rząd chce zwiększyć m.in. poprzez ulgi podatkowe.

Według nowelizacji Kpk rozszerzone będą możliwości skazania oskarżonego bez rozprawy, w wyniku dobrowolnego poddania się karze. Minister podkreślił, że przyspieszeniu procesów będzie służyć nagrywanie procesów, co - jego zdaniem - wpłynie także na polepszenie kultury zachowań stron procesu oraz samych sędziów. Ponadto ma być stworzona "profesjonalna służba doręczeniowa", która ma zapewnić szybkie doręczenia wezwań, bo - według Ziobry - dziś poczta często nie wywiązuje się należycie z tego zadania.

Ziobro powiedział we wtorek dziennikarzom, że na mocy zmian osoba najbliższa dla nieletniej ofiary przestępstw seksualnych nie będzie mogła uchylać się od złożenia zeznań (jak jest dziś - PAP). "Ustalamy prymat dobra dziecka nad prawem do odmowy zeznań przysługującym osobie najbliższej" - mówił minister.

Według niego, projekt ten, łącznie ze znajdującym się już w Sejmie projektem nowelizacji kodeksu karnego, to jeden z fundamentów skutecznej walki z przestępczością.

Ziobro uważa, że na mocy zmian ofiara przestępstw będzie mogła się czuć podmiotem postępowania. Sąd będzie miał obowiązek informowania ofiar o wszystkich ich prawach; będą im przesyłane wszystkie postanowienia w danej sprawie oraz protokoły czynności. Każda ofiara przestępstwa będzie mogła żądać utajnienia swych danych osobowych w sytuacji, gdy będzie czuła się subiektywnie zagrożona - utajnienie takie wtedy będzie obowiązkowe.

Nowela zakłada też, że w procesie karnym jako reprezentant organizacji społecznej czy osoby zgłaszającej roszczenia majątkowe wobec oskarżonego będą mogli występować także radcowie prawni, nie tylko adwokaci.

Dziennikarze pytali też Ziobrę o śledztwo w sprawie tzw. seksafery, w którym niedawno łódzka prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu i zgodę na aresztowanie posła Stanisława Łyżwińskiego. "Nie wiem, czy ktoś jeszcze usłyszy zarzuty w sprawie seksafery" - powiedział Ziobro pytany o wypowiedź premiera Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że zarzuty może też usłyszeć Andrzej Lepper. Ziorbo podkreślił, że to do prowadzącej śledztwo prokuratury należy decyzja, czy np. "wystąpić z wnioskiem o uchylenie immunitetu innej osobie".

ab, pap

 0

Czytaj także