Nietypowy alert RCB. Zakaz wydano w związku z ogniskiem ptasiej grypy

Nietypowy alert RCB. Zakaz wydano w związku z ogniskiem ptasiej grypy

Dzikie ptaki mogą przenosić wirus ptasiej grypy
Dzikie ptaki mogą przenosić wirus ptasiej grypy Źródło: Shutterstock / Wierzchu
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatów raciborskiego, wodzisławskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik. Chodzi o zakaz wstępu na teren rezerwatu Łężczok oraz Polderu Buków z powodu ptasiej grypy.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło alert na terenie powiatów raciborskiego, wodzisławskiego, rybnickiego oraz miasta Rybnik. Powodem jest wystąpienie ogniska ptasiej grypy na terenie rezerwatu przyrody – Łężczok oraz Polder Buków w województwie śląskim. Z tego powodu do 25 maja wprowadzono zakaz wstępu na teren rezerwatu Łężczok oraz Polderu Buków.

Alert RCB na Śląsku. Powodem ogniska ptasiej grypy

Strefa objęta zakażeniem występuje w całym powiecie raciborskim i wodzisławskim, mieście Rybnik oraz gminach Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany w powiecie rybnickim. Na wymienionym obszarze nie można przemieszczać dzików ptaków oraz produktów pochodzących „od” i „z” tych ptaków. Zakaz obejmuje też wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Kolejnym punktem jest embargo na organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki. Ostatni z punktów mówi o wywożeniu lub rozrzucaniu ściółki albo nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że zgodę wyrazi na to właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii.

Co trzeba robić w strefie objętej zakażeniem?

W strefie objętej zakażeniem konieczne jest z kolei stosowanie się do ośmiu punktów. Po pierwsze chodzi o utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach, innych zamkniętych obiektach budowlanych bądź w miejscu w gospodarstwie w specjalny sposób. Zwłoki drobiu i innych ptaków muszą być niezwłocznie usuwane. Trzeba też oczyszczać i odkażać miejsca przebywania drobiu oraz przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich i paszy dla drobiu.

Kolejny punkt dotyczy czyszczenia i odkażania pojazdów wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych środków transportu wjeżdżających, lub wyjeżdżających z gospodarstwa. Następny nakaz dotyczy stosowania środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażania rąk i obuwia.

Przed wejściami z i do budynków inwentarskich trzeba wyłożyć maty dezynfekcyjne. Podobnie wygląda sprawa wyjazdu i wyjazdu z i do gospodarstwa. Ostatni punkt dotyczy posiadaczy zwierząt, na których nałożono obowiązek m.in. wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących oraz informowania powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności, śmiertelności, lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Czytaj też:
Ptasia grypa znów zabija. Zmarła 11-letnia dziewczynka z Kambodży
Czytaj też:
Ptasia grypa groźniejsza niż w zeszłym roku. W 12 miesięcy wybito 138 mln sztuk drobiu na świecie

Źródło: WPROST.pl / gov.pl/web/rcb