230 tys. Polaków może otrzymać wezwania od wojska. Wśród nich także kobiety

230 tys. Polaków może otrzymać wezwania od wojska. Wśród nich także kobiety

Żołnierze
Żołnierze Źródło: Newspix.pl / Michal Fludra
Od kilkunastu dni trwa tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Według szacunków Ministerstwa Obrony Narodowej wezwania może otrzymać nawet 230 tys. osób.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 17 kwietnia i potrwa do 21 lipca. Do powiatowych komisji lekarskich będzie musiało stawić się 230 tys. osób.

Jak wyjaśnia wojsko, kwalifikacja ma na celu „wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia”.

Kto może otrzymać wezwania do wojska?

Z rozporządzenia ministra obrony narodowej wynika, że wezwania otrzymają: mężczyźni urodzeni w 2004 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby, które osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, oraz zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.

To jednak jeszcze nie wszyscy. Wezwana mogą otrzymać kobiety urodzone w latach 1999–2004, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których jest mowa w ustawie o obronie ojczyzny. Wśród nich są takie kierunki jak między innymi medycyna, weterynaria, pielęgniarstwo, psychologia, analityka medyczna czy ratownictwo medyczne.

Ostatnią grupą są osoby, które mają ukończony 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obowiązkowa kwalifikacja

Uchylanie się od stawiennictwa na komisji może grozić grzywną, a nawet przymusowym doprowadzeniem przez policję. Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się na komisji w wyznaczonym terminie i miejscu, to musi poinformować o tym właściwy organ najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji. Musi też wyjaśnić, dlaczego nie może się pojawić. Wówczas wyznacza się inny termin kwalifikacji.

Czytaj też:
Listonosze trafią na poligon. Terytorialsi szkolą pracowników Poczty Polskiej
Czytaj też:
Szykują się spore zmiany w polskiej armii? BBN zapowiedziało „kluczowy dokument”

Źródło: WPROST.pl