Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce. O tym nastolatki mówiły najczęściej

Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce. O tym nastolatki mówiły najczęściej

Prezentacja wyników raportu Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023
Prezentacja wyników raportu Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023 Źródło: WPROST.pl
W ciągu pięciu lat spadł odsetek polskich dzieci doświadczających przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej, choć wciąż zetknęło się z nią niemal co trzecie dziecko. Niepokoi też inny trend – wzrost przemocy ze strony rówieśników. Jak tłumaczy go koordynator badania?

23 października Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprezentowała wyniki badania Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce 2023. Badanie jest prowadzane cyklicznie co pięć lat, za pomocą kwestionariusza Juvenile Victimization Questionnaire w polskiej adaptacji. Przeprowadzono je w polskich szkołach, za zgodą rodziców, z zapewnieniem dzieciom dyskrecji. Wzięły w nim udział nastolatki w wieku 11-17 lat, które opowiadały o różnych doświadczeniach przemocy – zarówno tej doświadczonej w ciągu ostatniego roku, jak i wcześniej.

Mniej dzieci jest krzywdzonych w domu

Choć wniosek, że około jedno na troje dzieci w Polsce doznało krzywdy ze strony bliskich dorosłych (psychicznej lub fizycznej), zatrważa, to raport przynosi też dobrą informację: w latach 2018-2023 spadł odsetek dzieci, które były ofiarami przemocy fizycznej ze strony najbliższych (z 33 do 24 proc.). W tym czasie lekko (o 2 proc.) wzrosła liczba dzieci, które zgłosiły, że doświadczyły przemocy psychicznej.