Starosta tarnowski z PiS-u zatrzymany. Usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu

Starosta tarnowski z PiS-u zatrzymany. Usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Starostwo Powiatowe w Tarnowie Źródło:tarnow.pl
Starosta tarnowski Roman Ł. i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna G. zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień, utrudniania lub udaremniania postępowania oraz oszustwa.

W sobotę 27 stycznia na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie zatrzymano starostę powiatu tarnowskiego Romana Ł. Starosta został tymczasowo aresztowany na jeden miesiąc. Obowiązki starosty przejął wicestarosta Jacek Hudyma. Razem z Romanem Ł. zatrzymano dyrektorkę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Annę G. Została przesłuchana i zwolniona do domu. Wobec kobiety zastosowano poręczenie majątkowe i dozór policyjny – poinformował portal rdn.pl.

Małopolska. Starosta tarnowski i dyrektor PCPR zatrzymani

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Kowalski wyjaśnił, że starosta z ramienia PiS i dyrektor PCPR usłyszeli zarzuty z artykułu 231 kodeksu karnego dotyczącego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, art. 239 kk mówiącego o utrudnianiu lub udaremnianiu postępowania karnego oraz z art. 286 kk o oszustwie.

„Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” – brzmią pierwsze dwa paragrafy art. 231 związane z nadużyciem władzy.

Zarzuty dla Romana Ł. i Anny G.

Z kolei art. 239 kk. dotyczy poplecznictwa i brzmi: Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – czytamy natomiast w art 286 kk.

Czytaj też:
Co zrobić, kiedy trafisz do aresztu? Pamiętaj o „żelaznej kasie”
Czytaj też:
Powstał poradnik dla zatrzymanych przez służby. „Weź dwa długopisy i tani zegarek”

Źródło: RDN Małopolska