Bodnar odwoła 12 prezesów sądów. „Modelowy przykład układu”

Bodnar odwoła 12 prezesów sądów. „Modelowy przykład układu”

SO w Krakowie
SO w KrakowieŹródło:Google Street View
Minister Sprawiedliwości uruchomił procedurę odwołania prezesów i wiceprezesów z jednostek podlegających Sądowi Okręgowemu w Krakowie. Stanowisko straci 12 osób.

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o decyzji Adama Bodnara, który wszczął procedurę mającą skutkować odwołaniem 12 prezesów i wiceprezesów sądów objętych obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie. Szef resortu ma zastrzeżenia dotyczące okresu sprawowania funkcji przez .

Jego zdaniem, doszło wtedy do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych. W efekcie – twierdzi Bodnar – Ziobro wyznaczał osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego.

Bodnar wskazuje, że kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według „klucza pozamerytorycznego, który został zastąpiony kluczem lojalności wobec czynnika politycznego”. Zwraca w tym kontekście uwagę na powstanie powiązania przedstawicieli władzy wykonawczej z grupami politycznymi.

Adam Bodnar zwraca uwagę na powiązania w krakowskich sądach

„Istnienie tego rodzaju zależności godzi w niezależność władzy sądowniczej i nie daje gwarancji prawidłowego wykonywania zadań przez prezesów sądów, zgodnie z dobrem i interesem wymiaru sprawiedliwości” – wskazano w komunikacie MS.

Resort przyznaje, że dochodziło do sytuacji, w których powołani w tym trybie prezesi sądów, „realizując politykę byłego ministra sprawiedliwości stosowali wobec stosujących prawo europejskie sędziów administracyjne środki represji polegające”. Były to m.in. nieuzasadnione przeniesienia pomiędzy wydziałami bądź 30-dniowe zawieszenia w pełnieniu obowiązków.

Minister sprawiedliwości odwoła prezesów sądów. „Układ personalnych powiązań”

„Sądy okręgu krakowskiego to wręcz modelowy przykład układu, w którym w okresie ostatnich 5 lat o awansach na stanowiska kierownicze decydowały nie względy merytoryczne, czy doświadczenie menedżerskie kandydatów, ale układ personalnych powiązań, a także wzajemna wymiana przysług, gdzie punktem zwrotnym w karierze wielu sędziów było udzielenie poparcia kandydatom do utworzonej w sędziowskiej części w sposób niezgodny z Konstytucją i standardami międzynarodowymi Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r”. – przekazano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

W związku z wszczęciem procedury odwołania z zajmowanych stanowisk funkcyjnych, sędziowie wymienieni w komunikacie zostali zawieszeni w pełnieniu czynności. W komunikacie wymieniono:

 1. Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórze w Krakowie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórze w Krakowie Marcina Cichońskiego;
 2. Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie sędziego Sądu Rejonowego Łukasza Felisiaka;
 3. Prezesa Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej sędzi Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Izabelę Fluder;
 4. Prezesa Sądu Rejonowego w Miechowie sędziego Sądu Rejonowego w Miechowie Jarosława Koczańskiego;
 5. Prezesa Sądu Rejonowego w Wadowicach sędzi Sądu Rejonowego w Wadowicach Karolinę Miklaszewską;
 6. Prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce sędzi Sądu Rejonowego w Wieliczce Ewę Motyczyńską-Pałys;
 7. Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Myślenicach sędzi Sądu Rejonowego w Myślenicach Lucynę Podsadecką;,
 8. Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Pragłowskiego;
 9. Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Piotra Skrzyszowskiego;
 10. Prezesa Sądu Rejonowego w Chrzanowie sędziego Sądu Rejonowego w Krakowie Rafała Sobczuka;
 11. Prezesa Sądu Rejonowego w Myślenicach sędzi Sądu Rejonowego w Myślenicach Małgorzatę Święch;
 12. Prezesa Sądu Rejonowego w Olkuszu, sędziego Sądu Rejonowego w Olkuszu Wojciecha Trzaskę.

W kolejnym komunikacie resort informuje, że Adam Bodnar wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji sędziego Bartłomieja Migdy – prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz sędziów: Ireny Bochniak, Piotra Kowalskiego i Michała Puza – wiceprezesów SO w Krakowie. Wszyscy zostali dziś zawieszeni w pełnieniu funkcji.

Czytaj też:
Tak będą wyglądały zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Adam Bodnar o szczegółach
Czytaj też:
Polacy ocenili zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Uwagę zwraca jedna prawidłowość

Opracował:
Źródło: WPROST.pl