Sejm uczcił pamięć Rakowskiego

Sejm uczcił pamięć Rakowskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Sejm, który rozpoczął trzydniowe posiedzenie, na wniosek klubu Lewicy uczcił minutą ciszy pamięć zmarłego 8 listopada byłego premiera i I sekretarza KC PZPR Mieczysława F. Rakowskiego.

W środę posłowie zajmą się m.in. projektem noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o rentach i emeryturach z FUS. Nie będzie z kolei - przewidywanego wcześniej - drugiego czytania projektu budżetu na 2009 rok, które zostało przełożone na grudzień.

Projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że żołnierze i funkcjonariusze innych służb mundurowych mogliby pobierać emeryturę na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Przewidziany w porządku obrad Sejmu projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje możliwość założenia firmy przez internet od połowy 2011 roku i ograniczenie kontroli w przedsiębiorstwach.

Sejm zajmie się też m.in. projektem ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W porządku obrad jest też rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy - zakłada on m.in. wydłużenie urlopów macierzyńskich do 20 tygodni w 2009 r. oraz zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za osoby na urlopie wychowawczym.

W czwartek przeznaczono blisko 6 godzin na informację premiera o stanie realizacji programu działania rządu w rok po jego powołaniu. Wniosek taki złożył klub Lewicy.

ab, pap

 3

Czytaj także