Darmowe bilety dla dzieci z rodzin wielodzietnych

Darmowe bilety dla dzieci z rodzin wielodzietnych

Do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską uprawnione będą dzieci z rodzin, w których jest co najmniej czworo dzieci - zdecydowała w czwartek Rada Warszawy.
Obecnie do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci z rodzin, w których jest pięcioro i więcej dzieci uczących się i będących na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych. Ulga dotyczy osób mieszkających stale na terenie Warszawy, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

W czwartek za uchwałą w sprawie rozszerzenia ulgi głosowało 46 radnych, nikt nie był przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Obecnie z ulgi tej korzysta 567 rodzin wielodzietnych. Zwiększenie liczby osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów zmniejszy wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o około 3 mln złotych.

Jak wskazano w uzasadnieniu uchwały, badania społeczne wykazują, że powiększenie rodziny już o trzecie i następne dziecko znacząco obniża dochody rodziny.

"Wskazane jest objęcie ulgą komunikacyjną rodzin wielodzietnych z czwórką dzieci i więcej. Sytuacja materialna warszawskich rodzin wielodzietnych nie jest zadowalająca. Z systemu świadczeń rodzinnych korzysta około 25 proc. wszystkich warszawskich rodzin wielodzietnych" - podkreślono.

Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie imiennej karty, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulg.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są m.in.: uczestnicy Powstania Warszawskiego odznaczeni Warszawskim Krzyżem Powstańczym, osoby urodzone w środkach komunikacji miejskiej, dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym, dzieci dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawnością, ociemniali, upośledzeni umysłowo, honorowi dawcy krwi oraz osoby, które ukończyły 70 lat.

pap, em

Czytaj także

 2
  • katiart@autograf.pl IP
    wszystko super ! Tylko szkoda,że dzieci z rodzin,które mieszkają pod Warszawą,a uczą się w Warszawie nie są objęte tą ulgą.Przecież dojazdy do szkoły komunikacją miejską z drugiej strefy do W-wy też kosztuje i obciąża domowy budżet!