Nowe uniwersytety

Nowe uniwersytety

Powstaną dwa nowe uniwersytety – w Rzeszowie i w Zielonej Górze. Sejm przyjął zdecydowaną większością głosów ustawę w tej sprawie.
Uniwersytet Rzeszowski ma powstać z połączenia rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz rzeszowskiego wydziału Akademii Rolniczej z Krakowa. Nowa uczelnia będzie kształcić i prowadzić badania w zakresie nauk prawnych, humanistycznych, ekonomicznych, rolniczych i  matematyczno-przyrodniczych.

Zgodnie z przewidywaniami w nowej uczelni miałoby się kształcić ponad 20 tys. studentów, w tym połowa na studiach dziennych.

Podobna liczba studentów ma studiować na uniwersytecie w Zielonej Górze. Ta uczelnia ma powstać po połączeniu Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze.

em, pap
.

Czytaj także

 0