PKW popełniła błąd odmawiając rejestracji Leppera? "Mieli wszystkie dokumenty"

PKW popełniła błąd odmawiając rejestracji Leppera? "Mieli wszystkie dokumenty"

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Sąd nie powiadomił Krajowego Rejestru Karnego o umorzeniu postępowania wobec Andrzeja Leppera, ale do PKW trafiły wszystkie dokumenty, także i ten o umorzeniu śledztwa, zanim PKW odmówiła rejestracji kandydata - poinformował resort sprawiedliwości. Joanna Dębek z wydziału informacji resortu powiedziała, iż Państwowa Komisja Wyborcza, ogłaszając uchwałę o odmowie rejestracji Leppera jako kandydata na prezydenta, "miała już komplet dokumentów z sądu".
Resort sprawiedliwości w ubiegłym tygodniu zakończył rozpoczętą 11 maja lustrację w VIII Wydziale Karnym warszawskiego Sądu Okręgowego. Ministerstwo potwierdziło, że sąd nie dopełnił obowiązku powiadomienia Krajowego Rejestru Karnego o postanowieniu umorzenia sprawy Leppera oskarżonego o znieważenie Włodzimierza Cimoszewicza.

Jednocześnie jednak resort poinformował, że jeszcze przed uchwałą PKW o odmowie rejestracji, sąd przekazał PKW wszystkie dokumenty dotyczące Leppera, w tym te o umorzeniu postępowania karnego, z których wynikał fakt nieskazania go za przestępstwo z oskarżenia publicznego.

Państwowa Komisja Wyborcza 10 maja odmówiła zarejestrowania Leppera jako kandydata na prezydenta wobec informacji z KRK, że ciąży na nim prawomocny wyrok z 2005 r., skazujący na karę więzienia w zawieszeniu za znieważenie Włodzimierza Cimoszewicza. Dzień później decyzja została uchylona, bo PKW stwierdziła, że dane z KRK są nieaktualne, a sprawa znieważenia Cimoszewicza została umorzona z powodu przedawnienia.

PAP, arb

 1

Czytaj także