Opada poziom wody w rzekach Małopolski

Opada poziom wody w rzekach Małopolski

Dodano:   /  Zmieniono: 
W Małopolsce poziom wody w rzekach powoli obniża się. W niedzielę rano wciąż najtrudniejsza była sytuacja w gminie Szczucin, gdzie po przerwaniu wału na Wiśle na ewakuację zdecydowało się blisko 1,1 tys. osób.
Większość ewakuowanych mieszkańców znalazła schronienie u swoich rodzin. "Powierzchnia rozlewiska wciąż się powiększa. Woda wdziera się wzdłuż obwałowań na najniżej położone tereny" - poinformowano w niedzielę PAP w centrum zarządzania kryzysowego w Szczucinie.

Zalane są m.in. miejscowości: Słupiec, Borki, Maniów, Dąbrowica, Wola Szczucińska i Załuże. Od godz. 8.00 w gm. Szczucin przy zasypywaniu wyrwy w wale mają być używane dwa śmigłowce.

Śmigłowiec będzie pracował w niedzielę także przy uszczelnianiu wału w Kwikowie w gm. Szczurowa, w  której zalane są miejscowości: Wola Przemykowska, Księże Kopacze, Kopacze Wielkie i  Kwików. Powoli obniża się poziom wody w rozlewisku w Woli Rogowskiej (pow. tarnowski). W  gm. Olesno może dojść do kolejnych podtopień z powodu awarii przepompowni w  Dąbrówkach Breńskich.

W Muszynie zerwane są cztery mosty, a jeden jest uszkodzony. Koryto Popradu przesunęło się o ok. 10 metrów i woda zagraża m.in. budynkom ośrodka zdrowia i szkoły.

Fala wezbraniowa na Wiśle opuszcza Małopolskę, a poziom wody w  rzekach - w tym w Popradzie - obniża się. Stany alarmowe przekroczone są w  pięciu miejscach: na Wiśle (w trzech miejscach) Dunajcu i Szreniawie, a stany ostrzegawcze w 13 miejscach na sześciu rzekach.

Jak poinformowała PAP Monika Frenkiel z biura prasowego wojewody alarmy powodziowe nadal obowiązują w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu oraz w czterech powiatach i 10 gminach. W Krakowie odwołano alarm wprowadzając pogotowie przeciwpowodziowe. Pogotowia są utrzymywane także w sześciu powiatach i dziewięciu gminach. W Bochni uaktywniły się osuwiska, zawalił się jeden budynek, a kilka jest zagrożonych. Stabilizuje się sytuacja w Kłodnem, gdzie w wyniku osuwiska całkowicie zniszczonych zostało 19 domów i 12 budynków gospodarczych. "Po kontroli przeprowadzonej przez nadzór budowlany do 82 domów w Kłodnem pozwolono wrócić mieszkańcom. Wciąż ewakuowanych jest 111 osób" - powiedziała PAP Frenkiel.

Z powodzią walczy 2,8 tys. strażaków i 265 żołnierzy.

Prądu nie ma w Małopolsce 3,3 tys. odbiorców

Nieprzejezdne są 3 szlaki kolejowe: Tarnów-Stróże, Nowy Sącz-Krynica/Muszyna, Stróże-Jasło oraz droga krajowa nr 87 w Piwnicznej, gdzie z powodu osuwiska zamknięta jest droga w kierunku granicy. Nie da się dojechać także do przejścia granicznego w Leluchowie.

pap, em

 0

Czytaj także