Rośnie sceptycyzm Polaków wobec Kościoła

Rośnie sceptycyzm Polaków wobec Kościoła

Dodano:   /  Zmieniono: 7
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Oceny Kościoła katolickiego uległy w ostatnim czasie pogorszeniu. CBOS odnotował 10-procentowy spadek odsetka badanych mających pozytywną opinię o jego działalności i taki sam wzrost odsetka jego krytyków. We wrześniu dobrą opinię o działalności Kościoła miało 54 proc. ankietowanych, podczas gdy w czerwcu ocenę taką deklarowało 64 proc. Złą opinię wyraziło obecnie 35 proc. badanych, przed trzema miesiącami - 25 proc.

Według Centrum Badania Opinii Społecznej, wiele wskazuje na to, że na poglądy Polaków o największej instytucji religijnej w kraju, wpłynął szeroko komentowany w mediach spór o krzyż przed Pałacem Prezydenckim. "Niejednoznaczne stanowisko Kościoła w tej kwestii spotkało się z krytyką części społeczeństwa" - ocenia CBOS. Według CBOS Kościół ma obecnie najniższe notowania od czterech lat.

Dezaprobatę szczególnie często wyrażają badani, którzy rzadko uczestniczą w praktykach religijnych lub w ogóle nie biorą w nich udziału - odpowiednio 50 proc. i 63 proc. - oraz respondenci określający swoje poglądy polityczne jako lewicowe (53 proc.).

PAP, arb
 7

Czytaj także