Zmiany w GUC

Zmiany w GUC

Premier Leszek Miller odwołał Zbigniewa Bujaka ze stanowiska prezesa Głównego Urzędu Ceł i powołał na to miejsce Tomasza Michalaka.
Tomasz Michalak ma 38 lat. Z wykształcenia jest magistrem politologii. Tytuł ten uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w stosunkach międzynarodowych. W latach 1990-1996 pracował w Głównym Urzędzie Ceł. Był odpowiedzialny za politykę celną i integrację z Unią Europejską. Ostatnią sprawowaną przez niego w tym urzędzie funkcją była funkcja wicedyrektora biura współpracy międzynarodowej. Pracując w GUC, Michalak odbył staż w Komisji Europejskiej oraz szkolenia w zagranicznych służbach celnych (w Wielkiej Brytanii i w USA).

Od 1996 roku do czasu powołania na prezesa GUC, pracował w kancelarii prezydenta, gdzie był m.in. dyrektorem biura integracji europejskiej.

em, pap

Czytaj także

 0