Ponad setka chętnych do rządzenia mediami publicznymi

Ponad setka chętnych do rządzenia mediami publicznymi

Dodano:   /  Zmieniono: 
46 osób do Polskiego Radia i 55 do TVP - tylu kandydatów do rad nadzorczych mediów publicznych zgłosiły uczelnie akademickie. Do końca listopada Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjmuje jeszcze zgłoszenia kandydatów do Rad Nadzorczych regionalnych spółek Polskiego Radia. "W najbliższych dniach KRRiT dokona formalnej oceny dostarczonych zgłoszeń. Potem zostanie ogłoszona oficjalna lista kandydatów" - poinformowała Rada.

Wśród rekomendowanych kandydatów mieli znaleźć się m.in. byli członkowie KRRiT, rad nadzorczych, ale przede wszystkim pracownicy naukowi. Np. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie miała rekomendować prof. Annę Siwik - byłą dziekan i współtwórczynię Wydziału Humanistycznego na tej uczelni, Uniwersytet Jagielloński - dr Iwonę Karasek z Katedry Prawa Cywilnego oraz prof. Ewę Nowińską - specjalistę prawa reklamy i prawa konkurencji oraz byłą członkinię Rady Nadzorczej TVP. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie miał rekomendować byłego rektora tej uczelni, badacza mediów i komunikowania, prof. Jerzego Mikułowskiego-Pomorskiego oraz absolwenta krakowskiej Akademii Ekonomicznej Marka Dworaka, który przez 16 lat do 2009 r. był związany z RMF FM. Z kolei Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy miał zgłosić Lecha Jaworskiego, byłego członka KRRiT i byłego przewodniczącego Rady Warszawy, do której startował w 2006 r. jako kandydat PO. Jaworski jest obecnie pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji UW. Według nieoficjalnych informacji, na jakie powoływała się "Polska The Times", Jaworski miał wcześniej zabiegać o rekomendację w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ale jej nie uzyskał.

Uczelnie akademickie po raz pierwszy w historii zgłaszają kandydatów do rad nadzorczych mediów publicznych - umożliwia im to znowelizowana Ustawa o RTV. Przed wejściem w życie nowelizacji Krajowa Rada sama wskazywała i sama wybierała członków rad nadzorczych mediów publicznych. Zdarzały się wprawdzie apele do środowisk i organizacji twórczych o wskazywanie odpowiednich osób, ale ich uwzględnienie zależało tylko od dobrej woli KRRiT.

Spośród nadesłanych przez uczelnie kandydatów w konkursie do Rad Nadzorczych TVP i Polskiego Radia KRRiT ma wyłonić po pięciu kandydatów "posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów". W sumie rady będą liczyć siedmiu członków - do każdej z nich po jednym kandydacie wskażą dodatkowo ministrowie: kultury oraz skarbu. Mniej liczne, pięcioosobowe będą rady nadzorcze w regionalnych spółkach publicznego radia. Czterech członków wyłaniać będzie w konkursie KRRiT, a jednego wskaże minister skarbu "w porozumieniu z ministrem kultury".

PAP, arb

+
 0

Czytaj także