Osiągnięcia prorodzinne według Platformy

Osiągnięcia prorodzinne według Platformy

Dodano:   /  Zmieniono: 1
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Dłuższe urlopy macierzyńskie, urlopy ojcowskie, ustawa żłobkowa i upowszechnianie wychowania przedszkolnego - to zdaniem posłów PO niektóre z dokonań rządu Donalda Tuska w dziedzinie polityki prorodzinnej.
Politycy PO - Małgorzata Kidawa-Błońska, Izabela Mrzygłocka i szef sejmowej komisji polityki społecznej Sławomir Piechota - oświadczyli, że rząd PO-PSL wprowadził ustawowy zakaz bicia dzieci, a także zwiększył liczbę miejsc w  przedszkolach oraz nakłady na dożywianie dzieci. Edukacją przedszkolną -  zaznacza PO - objętych jest 64 proc. dzieci; dla porównania w latach 2006-2007 odsetek ten wynosił 44 proc. Plany rządu zakładają, że do 2012 roku wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 80 proc. dzieci w wieku 3-5 lat.

Posłowie Platformy mówili, że Sejm pracuje nad ustawą o systemie pieczy zastępczej, w której zapisano m.in., że głównym miejscem wychowania dziecka pozbawionego opieki rodziców biologicznych będą rodziny zastępcze. Ustawa zakłada znaczne ograniczenie roli domów dziecka.

Politycy PO podkreślają, że w 2010 roku programem dożywiania zostały objęte 2 miliony osób (w tym ponad milion dzieci). Platforma podkreśla, że za jej rządów o 24 proc. wzrosły świadczenia pielęgnacyjne, które przysługują niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie. PO zobowiązała się też, że - zgodnie z przyjętym w 2008 roku programem budowy boisk sportowych - do 2012 powstanie ponad 2 tys. tzw. orlików.

zew, PAP

 1

Czytaj także