Ewangelicy uczczą ofiary smoleńskie

Ewangelicy uczczą ofiary smoleńskie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kościół ewangelicko-augsburski w Łodzi (fot. Paweł Sikora / Wprost)
W związku z rocznicą katastrofy smoleńskiej, Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, podjął w sobotę uchwałę, aby "uczcić pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej biciem dzwonów ewangelickich kościołów 10 kwietnia o godz. 8.41.
Jak poinformował w sobotę ks. Wojciech Pracki, rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP synod jest najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i składa się z 67 delegatów świeckich i duchownych. - Obradował podczas wiosennej sesji we wrocławskim Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra. Wiosenne obrady mają charakter sprawozdawczy i są powiązane z jutrzejszymi obchodami rocznicy katastrofy smoleńskiej, które odbędą się w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu - dodał Pracki.

Ponadto Synod wybrał nowy skład Konsystorza (władza wykonawcza Kościoła), sędziów Sądu Dyscyplinarnego Kościoła oraz Rzeczników Dyscyplinarnych. Funkcję Prezesa Konsystorza z urzędu pełni Biskup Kościoła - ks. Jerzy Samiec. Wiceprezesem Konsystorza został wybrany na ponowną kadencję Adam Pastucha. W niedzielę, 10 kwietnia br. we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej, w czasie nabożeństwa odbędzie się ślubowanie nowych członków Konsystorza Kościoła.

Konsystorz jest naczelną władzą administracyjną kościoła i organem wykonawczym Synodu Kościoła. Jest również władzą służbową wszystkich duchownych oraz świeckich członków Rad Parafialnych i  Diecezjalnych. Skład Konsystorza jest ośmioosobowy. Należą do niego: Biskup Kościoła jako Prezes Konsystorza, świecki wiceprezes i po trzech radców duchownych i  świeckich. Członków Konsystorza wybiera Synod Kościoła.

Zadaniem Konsystorza jest mi. nadzór nad diecezjami i parafiami, uchwalanie wakansów parafialnych (nieobsadzone stanowisko proboszcza), zatwierdzanie wyborów personalnych w parafiach i diecezjach, zarządzanie majątkiem kościoła, opiniowanie przedkładanych Radzie Synodalnej projektów szczegółowych przepisów kościelnych, przyjmowanie kandydatów do urzędu duchownego.

pap, ps

 0

Czytaj także