Święczkowski chce chociaż być radnym

Święczkowski chce chociaż być radnym

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bogdan Święczkowski (fot. Wprost) Źródło: Wprost
Były szef ABW Bogdan Święczkowski zaskarżył decyzję sejmiku woj. śląskiego, który w połowie listopada wygasił jego mandat radnego. Sprawą zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wraz ze skargą Święczkowski wniósł o wstrzymanie wykonania - jego zdaniem bezprawnej - uchwały do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy przez sąd.
Święczkowski powiedział, że w skardze przywołuje argumenty "ściśle prawne". - Nie można stwierdzić wygaśnięcia mandatu, jeżeli ktoś się go nie zrzekł, a ja się go nie zrzekłem skutecznie - powiedział polityk. Dodał, że ciągle nie dotarło do niego pisemne uzasadnienie decyzji o wygaśnięciu mandatu radnego.

Po wyborach, w październiku Święczkowski wysłał do sejmiku pismo, w którym wyraził wolę zrzeczenia się mandatu radnego "z chwilą objęcia" mandatu posła. Jego zdaniem, nie było to zrzeczenie warunkowe, a jedynie określające czas, kiedy stanie się skuteczne. Ponieważ – po wygaszeniu jego mandatu poselskiego przez marszałka Sejmu Grzegorza Schetynę - nie złożył on ślubowania poselskiego i nie objął mandatu, uważa zrzeczenie się z mandatu radnego za nieskuteczne. Dodatkowo w kolejnym piśmie do sejmiku Święczkowski wycofał zrzeczenie, mimo to radni podjęli decyzję o wygaszeniu mandatu.

Za wygaszeniem mandatu Święczkowskiego głosowało 23 radnych, przeciwko 8, a 6 wstrzymało się od głosu. Po decyzji sejmiku były szef ABW mówił, że jest "przedmiotem nagonki, wręcz niszczenia człowieka". Według niego, "polityczna decyzja" o wygaszeniu jego mandatu radnego zapadła w Warszawie. Powołując się na opinię prawną, przestrzegał, że od tej chwili wszystkie uchwały sejmiku mogą być nieskuteczne ze względu na niezgodny z prawem skład tego gremium.

Wcześniej Święczkowski nie mógł też objąć mandatu poselskiego z powodu niemożności łączenia go z funkcją prokuratora w stanie spoczynku. Prawidłowość wygaszenia mandatu poselskiego Święczkowskiego i innego prokuratora w stanie spoczynku, Dariusza Barskiego, potwierdził Sąd Najwyższy.

zew, PAP

 0

Czytaj także