Polacy szanują wolontariuszy

Polacy szanują wolontariuszy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wolontariusze WOŚP (fot. BOSIACKI ROMAN/NEWSPIX.PL / Newspix.pl ) / Źródło: Newspix.pl
Wzrasta odsetek osób twierdzących, że wolontariusze to osoby działające dla dobra innych. W kwietniu 2011 roku taką opinię wyrażało 88 proc. Polaków, natomiast w grudniu - 93 proc. ankietowanych - wynika z sondażu CBOS.

W 2011 r. w krajach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu (ERW) organizowane były przedsięwzięcia promujące wolontariat. W związku z tym CBOS przeprowadził dwa badania pierwsze – w  kwietniu 2011 – sprawdzające wiedzę i poziom społecznego zaangażowania Polaków przed rozpoczęciem działań promocyjnych, oraz drugie – w grudniu 2011 – po kampanii. Osoby aktywne społecznie równie często podejmowały się działań indywidualnych (22 proc.) jak i dobrowolnej, nieodpłatnej pracy w  organizacjach, czy instytucjach (20 proc.). Zaangażowanie w wolontariat bezpośredni utrzymywało się pod koniec roku na podobnym poziomie co w  kwietniu (22 proc., wzrost o 2 punkty), w nieco większym stopniu przybyło natomiast osób twierdzących, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie więcej niż kilka razy zdarzało im się pracować społecznie w  organizacjach (13 proc., wzrost o 4 punkty) - podał CBOS.

Liczba Polaków deklarujących, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracowała społecznie utrzymuje się na podobnym poziomie. W kwietniu 2011 roku odsetek ten wynosił 28 proc., a w grudniu - 30 proc. W ciągu ośmiu miesięcy zwiększył się (z 27 do 35 proc.) odsetek osób twierdzących, że ERW jest znaną im inicjatywą. Jedynymi grupami, w  których nie odnotowano zmian są osoby z wykształceniem podstawowym oraz  respondenci najmłodsi – w wieku 18–24 lata.

Jak podał CBOS wyniki ostatniego pomiaru wykazują, iż kampania trafiała częściej do osób podejmujących się w ostatnich dwunastu miesiącach pracy społecznej (46 proc.). Jej odbiorcami okazały się w  większym stopniu kobiety niż mężczyźni (40 proc. wobec 30 proc.), a  także osoby w wieku produkcyjnym, żyjące w większych aglomeracjach, relatywnie lepiej wykształcone i dobrze sytuowane. Jak wynika z sondażu Polacy powszechnie przyznają, iż pojęcie wolontariatu jest im znane (87 proc.). Od kwietnia, w ciągu ośmiu miesięcy, nie zmienił się znacząco odsetek osób twierdzących, że  zetknęli się ze słowem "wolontariat" (spadek o 2 punkty, z 89 proc.).

W ciągu ośmiu miesięcy – od kwietnia do grudnia – przybyło Polaków pozytywnie postrzegających pracę społeczną. Umocniło się przekonanie, że  wolontariuszami powodują pobudki altruistyczne (93 proc., od kwietnia wzrost o 5 punktów). Więcej badanych sądziło też, że pracujący pro publico bono nie są naiwni, lecz patrzą trzeźwo na świat (82 proc., wzrost o 9 punktów).

Według CBOS upowszechnienie się pozytywnej oceny wolontariuszy można do pewnego stopnia wiązać z działaniami kampanii ERW 2011. Jednak wolontariat nadal pozostaje zajęciem niezbyt popularnym. W grudniu ponad połowa respondentów (57 proc.) deklarowała, że tego typu aktywność nie  cieszy się w ich kręgach szczególnym uznaniem. O małej popularności pracy na rzecz dobra wspólnego mówili także ci, którzy podejmują się takich działań – tylko co czwarty badany w tej grupie (29 proc.) twierdził, że wolontariat jest w jego środowisku modnym zajęciem.

- Mimo krótkiego czasu, jaki upłynął od zakończenia ubiegłorocznej kampanii promującej wolontariat, już dziś można powiedzieć, że odbiła się ona dość szerokim echem w społeczeństwie. O Europejskim Roku Wolontariatu 2011 w końcowej fazie jego obchodów wiedziało około jednej trzeciej dorosłych Polaków. To więcej niż w kwietniu, kiedy działania promocyjne rozpoczęły się na dobre. Dotarcie do dużej części społeczeństwa jest niewątpliwym sukcesem koordynatorów tego przedsięwzięcia - podkreślono w podsumowaniu sondażu. Badania CBOS przeprowadzono w dniach 7–13 kwietnia 2011 r. na  liczącej 1192 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski oraz w dniach 1–8 grudnia 2011 r. na próbie liczącej 950 osób.

+
 0

Czytaj także