Trzeci rząd Millera (aktl.)

Trzeci rząd Millera (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prezydent Aleksander Kwaśniewski oficjalnie potwierdził zaproponowaną przez premiera w poniedziałek reorganizację gabinetu, wręczając nominacje i dymisje.
Zmiany w rządzie są częścią demokracji - nie ma w nich nic nadzwyczajnego - mówił prezydent Aleksander Kwaśniewski, dokonując oficjalnie zaproponowanych zmian.

Na wniosek premiera odwołani zostali dotychczasowi ministrowie gospodarki Jacek Piechota i Skarbu Państwa Wiesław Kaczmarek. Dymisję Wiesława Kaczmarka premier tłumaczył w poniedziałek "odciążeniem sfery prywatyzacji od występujących napięć politycznych". "Nie wdając się w szczegółowe oceny mam nadzieję, że ta zmiana będzie temu służyć" - powiedział.

Dziękując za pracę odwołanym ministrom, prezydent przypomniał m.in., że Wiesław Kaczmarek "wchodził do rzeki po raz kolejny i  doskonale wie, jak trudno w jej nurtach działać". Wyraził też nadzieję, że doświadczenie ministra Jacka Piechoty zostanie wykorzystane "w innych miejscach".

Wiesława Kaczmarka zastąpi Sławomir Cytrycki, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do lipca 2002 r. sekretarz komitetu stałego w Radzie Ministrów. W ocenie Millera, jest on cenionym fachowcem w dziedzinie finansów i rynków kapitałowych i ma bogate doświadczenie w pracy w administracji rządowej. Nie jest przy tym członkiem żadnej partii politycznej i jego osoba nie wywołuje "żadnych politycznych skojarzeń". Cytrycki przyznał się natomiast do współpracy w przeszłości ze służbami specjalnymi PRL.

Najbardziej kontrowersyjną zmianą jest połączenie ministerstw gospodarki oraz pracy i polityki społecznej. Połączenie tych resortów jest - jak powiedział prezydent - eksperymentem. "To jest nowa idea, pomysł, który chcemy wspomagać", mówił prezydent, wręczając nominację Jerzemu Hausnerowi, który obejmie kierownictwo nowo powstałego ministerstwa.

Nowym szefem gabinetu politycznego premiera - na miejsce Lecha Nikolskiego - została Aleksandra Jakubowska.

Nikolskiego zaś powołano na ministra, członka Rady Ministrów "dla właściwego przygotowania przed zbliżającym się referendum, przygotowania informacji, skoordynowania pracy różnych organów administracji rządowej - jak to uzasadnił w poniedziałek premier Leszek Miller.

Zlikwidowane zostało natomiast zajmowane dotąd przez Sławomira Wiatra stanowisko pełnomocnika rządu ds. informacji europejskiej, zaś Sławomir Wiatr jako zastępca Lecha Nikolskiego i podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ma go wspierać w jego działaniach.

Wręczając nominację Nikolskiemu. prezydent wyraził nadzieję, że kampania przedreferendalna będzie dobra, trafi do ludzi i zakończy się sukcesem Polski.

les, em, pap

 0

Czytaj także